Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Som I ved afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i onsdags d. 1. april i foreningens gård.

På dagsordenen var bestyrelsens forslag til afstemning om bestyrelsesmandat til at fortsætte rør- og kloakudbedringer indtil projektafstemning ved senere general- eller ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 276 ud af 692 fordelingstal.

Bestyrelsen takker for den store opbakning via fuldmagter inkl. stemmer i denne svære krise-tid.

Mere information om den videre proces vil komme, efterhånden som vi får afsluttet nuværende fase af kloakken, og bevæger os ind imod den næste.

Venlige hilsner fra bestyrelse