Snerydning

Vi går en kold tid i møde og før vi ser os om, er gader og stræder dækket af sne.

Vi skal derfor oplyse om, at der i år er blevet erhvervet et større snerydningsfirma til at stå for snerydningen omkring ejendommen.

Dette betyder, at der kan forekomme snerydning på alle af døgnets 24 timer.

Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til alle beboere ved udførsel af snerydningen, og vi forventer ikke, at den enkelte beboer ville kunne mærke nogen forskel.

– Varme hilsner Bestyrelsen

Resultat ekstraordinær generalforsamling d. 8/10-2013

Resultatet til aftenens ekstraordinære generalforsamling er nu gjort op.

88 % har stemt for projektet

12 % har stemt imod.

303 fordelingstal var repræsenteret af 692.

Da afstemningen afholdtes efter simpelt flertal betyder resultatet at vores foreningen hermed acceptere at deltage som LAR-Demonstrationsprojekt.

Administrator udsender et officielt referat inden længe.

 

I takt med vi modtager mere information vedr. LAR demonstrationsprojektet fra kommunen vil vi holde jer underrettet på vores hjemmeside.

Radiatorpleje

Fyrringssæsonen er nær, og radiatorne trænger derfor til at man tjekker dem igennem.

Følgende skal gøres for at sikre at radiatoren virker optimalt:

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker – Se nederst)

 

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.

Men da det kolde vejr allerede er indtruffet arbejder vi på at få åbnet helt op for varmen tidligere end d. 1/10.

 

(Lige kærvet skruetrækker)

 

Cykeloprydning

Det er blevet tid til en cykeloprydning på ejendommen.

Det vil foregå sådan at der i den kommende uge vil blive sat en strips på alle cykler der holder parkeret foran ejendommen og i gården.

I uge 39 vil de cykler hvor strips’en IKKE er blevet fjernet blive samlet sammen og sat i ”karantæne” ved affaldsskurene i gården.

Der vil de stå frem til storskraldsafhentningen den 11/10.

Er man derfor ude og rejse eller andet i den kommende 3 uger vil man frem til den 11/10 kunne hente sin cykel ved affaldsskurene.

Skulle der være nogle spørgsmål kan de sendes til vicevaert@bryggervangen.com

Med venlig hilsen

Viceværten

Haveorden – påmindelse

Selvom sommeren desværre ser ud til at være ved sin ende, ser vi behov for at skrive en påmindelse om vores haveorden.

Når man benytter haven skal man efterlade den som man selv vil modtage den.

Det betyder blandt andet  at man skal:

– Sætte låg på sandkassen

– Rydde legetøj op, så det ikke ligger i vejen

– Sætter borde og stole på plads

– Renser grillene efter brug

ALDRIG SMIDDER KUL I AFFALDSSPANDEN – der er en askespand til varme kul

– Lægger hynderne på plads i hyndeboksene

Vi håber alle vil være med til at holde vores have og fællesarealer pæne, så det er rart for alle at komme der.

Her kan man læse hele hus- og haveordenen 

Rettelse mht. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling

I informationsskrivelsen, der er vedlagt invitationen til ekstraordinær generalforsamling, står der i afsnittet “LAR-demonstrationsprojektets indflydelse på vores gård” :

Der vil blive dannet er gård-lag, som vil stå for driften af gården. Denne vil koste cirka 80 kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til cirka 150.000 ,- pr. år. Her skal vores nuværende udgifter til drift af gården.

Der skulle stå at vores nuværende udgifter til drift af gården skal fratrækkes de 150.000,- pr. år.