Istandsættelse af flere opgange

Som besluttet på sidste års generalforsamling, vil bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange. I starten af 2013 renoveres i alt 4 trappeopgange. Arbejdet påbegyndes i uge 2 og forventes at være færdigt inden marts. Det vil omhandle:

Ourøgade 23, 31 og 33

Sankt Kjelds Gade 29

Der vil blive malet vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre til og med 5. sal. Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet, at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i ejerforeningen. Kontakt evt. firmaet LenKon for et tilbud – se kontaktinformation på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet, hvor arbejdet udføres, og at man passer på ikke at støde ind i den våde maling; altså viser ekstraordinært hensyn.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat.

Tilstoppet faldstamme Ourøgade 23 & 29

Vi kan desværre konstatere at køkken faldstammen har været tilstoppet omkring 3. sal både i Ourøgade 23 & 29.

Det betyder at beboerne fra 3. sal og op efter har fået afløbs vand og andet godt fra faldstammen i deres køkkenvaske.

 

Problemet er midlertidigt blevet afhjulpet ved at en VVS’er har været og prikke hul på denne prop der har siddet i faldstammen. Dette er dog kun en midlertidig løsning.

Der er derfor behov for at få en slamsuger ud, og rense hele faldstammen.

Dette sker på onsdag d. 5/10-2011 Fra kl. 10 – vi regner med de er færdige omkring kl. 16 senest.

For at kunne rense faldstammen, har man behov for adgang til alle lejligheder, for at sikre sig, at der ikke sprøjter en masse vand m.m. ud fra faldstammen i køkkenet.

Vi beklager dette annonceres med så kort varsel – men dette er et relativt akut problem, som også skal løses akut.

 

Ourøgade 23:

Da håndværkerne alligevel har adgang til jeres lejligheder bliver der ikke behov for en ekstra indsamling af nøgler.

Ourøgade 29:

Vi beholder jeres nøgler fra rørprojektet indtil faldstammen er renset, og vil umiddelbart derefter vil nøglerne blive tilbageleveret.

 

Der er ikke noget i vejen for man er hjemme i tidsrummet.

 

Har man spørgsmål kan man skrive til bestyrelse@bryggervangen.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen