Information efter vandskade i kælderen

Nu er der renset op efter vandskaden ved hjørnet Sankt Kjelds Gade/Ourøgade. Vi er desværre ikke sluppet helt billigt.

Der er kommet vand i el-installationerne i kælderen, og det er derfor ikke muligt at tænde den sikringsgruppe, der styrer lyset i kælder og opgange, samt strømmen til dørtelefonerne og porten. De berørte opgange er Ourøgade 27 til 33 og Sankt Kjelds Gade.

Affugterne står nu og kører på fuld kraft i kælderen, og vi håber, de kan afhjælpe problemet. Hvis ikke må vi få en elektriker til at gå installationerne igennem mandag.

Indtil da anbefaler vi, at man tager en lommelygte med i kælderen, hvis man skal derned i mørket.

Istandsættelse af flere opgange

Som besluttet på sidste års generalforsamling, vil bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange. I starten af 2013 renoveres i alt 4 trappeopgange. Arbejdet påbegyndes i uge 2 og forventes at være færdigt inden marts. Det vil omhandle:

Ourøgade 23, 31 og 33

Sankt Kjelds Gade 29

Der vil blive malet vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre til og med 5. sal. Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet, at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i ejerforeningen. Kontakt evt. firmaet LenKon for et tilbud – se kontaktinformation på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet, hvor arbejdet udføres, og at man passer på ikke at støde ind i den våde maling; altså viser ekstraordinært hensyn.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat.

Lukkede skakter

Følgende skakter er blevet lukket:

Ourøgade 31 pga. reklamer.

Ourøgade 25 pga. glas smidt i skakten uden af være forsvarligt pakket ind.

Bryggervangen 14 pga. reklamer.

Skakterne skal kun bruges til almindelig, daglig husholdning. Det skal være forsvarligt indpakket i affaldspose med knude. Undgå skarpe og tunge genstande.

Aviser og reklamer afleveres i de dertil indrettede containere i gården og må ikke smides i affaldsskakten.

Fem skakter lukket

Hele fem skakter er blevet lukket på ejendommen pga. misbrug.

Der er tale om Ourøgade 19, 31 og 33, hvor der var reklamer og aviser i affaldet. Dette er ikke tilladt, da al papiraffald skal smides i de dertil indrettede containere i gården.

Derudover har Sankt Kjelds Gade 29 og Ourøgade 25 fået forlænget sine karantæner. Det skyldes brug af skakterne, trods de i forvejen var meldt lukket pga. misbrug.

Alle fem skakter blev lukket den 10. maj, og karantænen varer to måneder frem.

Aviser og reklamer i affaldet