Udbetaling af penge

Det er endelig lykkedes, at afslutte de tinglysningsmæssige ekspeditioner, således, at en del af salgsprovenuet fra salget af loftsarealer hermed kan udbetales. Det blev på generalforsamlingen 08. februar 2007 besluttet, at udbetale 6.250 kr. pr. fordelingstal.

Som nævnt i nyhedsbrevet september 2007, har en del ejere optaget lån uden respektklausul. Dette har medført store forsinkelser og udgifter for foreningen. De direkte advokatomkostninger til AROS´ advokat udgør kr. 50.000, som bestyrelsen har vedtaget at opkræve hos de ejere, som har optaget lån uden respektklausul. Der er optaget 49 lån, som efterfølgende er blevet relakseret. Den gennemsnitlige udgift har derfor været 1.020 kr. pr. hæftelse, som således vil blive fratrukket udbetalingen hos de pågældende. Det har af rentabilitetsgrunde har været overvejet ikke at opkræve ekstraudgifterne, men da foreningen har modtaget en liste med de enkelte hæftelser gennemføres opkrævningen som oprindeligt planlagt.

Spørgsmål til udbetalingen? Kontakt Advokaternes Ejendomsadministration.

Tidligere indlæg: Continue reading “Udbetaling af penge”