Udbetaling af penge

Det er endelig lykkedes, at afslutte de tinglysningsmæssige ekspeditioner, således, at en del af salgsprovenuet fra salget af loftsarealer hermed kan udbetales. Det blev på generalforsamlingen 08. februar 2007 besluttet, at udbetale 6.250 kr. pr. fordelingstal.

Som nævnt i nyhedsbrevet september 2007, har en del ejere optaget lån uden respektklausul. Dette har medført store forsinkelser og udgifter for foreningen. De direkte advokatomkostninger til AROS´ advokat udgør kr. 50.000, som bestyrelsen har vedtaget at opkræve hos de ejere, som har optaget lån uden respektklausul. Der er optaget 49 lån, som efterfølgende er blevet relakseret. Den gennemsnitlige udgift har derfor været 1.020 kr. pr. hæftelse, som således vil blive fratrukket udbetalingen hos de pågældende. Det har af rentabilitetsgrunde har været overvejet ikke at opkræve ekstraudgifterne, men da foreningen har modtaget en liste med de enkelte hæftelser gennemføres opkrævningen som oprindeligt planlagt.

Spørgsmål til udbetalingen? Kontakt Advokaternes Ejendomsadministration.

Tidligere indlæg:
6. november 2008
Pengene fra salg af tagarealet er nu endelig blevet frigivet til ejerforeningens disposition. Det betyder, at proceduren for udbetaling af penge til ejerne påbegyndes og forventes afsluttet i indeværende måned.

Selve udbetalingen kommer til at foregå via en crosset check udstedt til den nuværende ejer af lejligheden. De lejligheder, hvor der siden beslutningen af udbetalingen har været ejerskifte, indhenter Advokaternes Ejendomsadministration en kopi af aftaledokumentet, for at se om der skulle foreligge en specialaftale om udbetalingen.

6. oktober 2008
Afstemning om optagelse af de nye lejligheder i ejerforeningen, og dermed udvidelsen af fordelingstallet, har vist sig at være overflødig.

Den 9. februar 2005, afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til at underskrive alle fornødne papirer i forbindelse med tagsagen, herunder godkendelse af de nye fordelingstal. Dette blev endeligt besluttet og vedtaget ved 2. ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2005.

Papirerne blev underskrevet og sendt til tinglysning i slutningen af september. Herved er vi ved at nå vejs ende og frigivelsen af købesummen er ved at nærme sig.

Af tidligere erfaring, tør bestyrelsen desværre ikke sætte tidshorisont på frigivelsen, men vi er nået til sidste forhindring og det er kun myndighedernes sagsbehandlingstid der er afgørende.

1. april 2008:
Der er desværre stadig lange udsigter til at pengene fra salget af loftsarealet kan blive frigivet.

Sidste melding fra vores advokat er, at Aros’ advokat har fået kontakt til de 20 realkreditinstitutter der sidst havde lyst pant i ejendommen uden respektklausul. Herefter er der desværre endnu en der er smuttet gennem nåleøjet og som bekendt betyder det at vi igen-igen starter forfra med hele møllen.

Det er frustrerende at se taglejlighederne stå færdige, være til salg og sågar er enkelte allerede beboede, men ejerforeningens penge er stadig låst. Igen kan vi kun henvise til at alle husker at indsætte respektklausulen ved omlægning, optagelse af nye lån m.v.

Hvis der opstår tvivl om noget kan der tages kontakt til Advokaternes Ejendomsadministration.

15. januar 2008:
Der er desværre stadig lange udsigter til at pengene fra salget af loftsarealet kan blive frigivet. Aros’ advokat arbejder på at samle oplysninger sammen og tage kontakt til de 20 realkreditinstitutter der siden august 2007 har lyst pant i ejendommen uden respektklausul. Sidste melding fra vores advokat er at vi kan håbe på at pengene bliver frigivet i slutningen af marts, men set i bakspejlet tør vi knap håbe på at det kommer til at holde stik. Vi kan kun henvise til at alle husker at indsætte respektklausulen ved omlægning, optagelse af nye lån m.v.

Hvis der opstår tvivl om noget kan der tages kontakt til Advokaternes Ejendomsadministration.

1. januar 2008:
Vi venter på sidste nyt fra advokaterne vedr. udbetalingen af pengene. 

Seneste melding i december var at der var tinglyst 20 yderligere pantebreve uden respektklausul siden august 2007. 

Aros har betalt alle penge til en deponeringskonto der tilhører ejerforeningen, men pengene bliver ikke frigivet før der er et tinglyst skøde. Dette kan ikke ske før alle nyoptagede lån har fået tilføjet respektklausulen.  

12. september 2007
Så er sidste melding fra Aros kommet – 5 nye lån er hjemtaget af beboere i ejendommen, ingen respektklausuler.

Hvad betyder det? Desværre at hverken foreningen får penge til at dække de efterhånden mange udgifter eller ejerne får deres udbetaling. Det er rigtig ærgeligt at både bestyrelsen, Aros og begge parters advokater skal bruge rigtig meget tid og penge (og dermed ejerforeningens penge = beboernes penge) fordi enkelte beboere ikke har læst de breve der blev sendt ud i sommeren 2006 samt ved underskrivelse af samtykkeerklæringen i efteråret 2006.

I forbindelse med ejerforeningens salg af loftsarealet skal ejerforeningens medlemmer ved salg af ejerlejlighed eller ved omlægning af lån i ejerlejligheder huske at meddele ejendomsmægler samt ny ejer, henholdsvis bank/kreditforening at en bestemmelse med følgende ordlyd skal indsættes i pantbreve:

“Långiver accepterer, at pantet i ejerlejligheden ikke omfatter den del af ejerforeningens loftareal, der hidtil har været fællesareal i ejerforeningen, men som i juni 2006 er blevet frasolgt til en investor med henblik på ombygning til nye ejerlejligheder.”

Vi krydser fingre endnu engang, men ind til videre er udbetalingen forsinket endnu 1 måned.

Når vi engang kan få frigivet pengene og lavet udbetalingen til ejerne vil de, indtil nu ca. 25 beboere, der ikke har fået tilføjet respektklausulen, blive fratrukket et beløb til dækning af sagsomkostninger, renteudgifter, advokatudgifter m.v. Dette beløb vil formentlig blive ca. 2.000 kr.