Den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse er nu konstitueret, og den ser ud som følger:

Formand: Anne-Mette Thordal

Næstformand: Anders Vendrup

Kasserer: Niels Hassø

Medlem: Rikke Rasmussen

1. suppleant: Britt Gindeberg

2. suppleant: Peter Autzen