Ny asfalt på Bryggervangen

Københavns Kommune varsler, at Bryggervangen skal have nyt slidlag (asfalt) i løbet af sommeren.

Vi må som bestyrelse medgive, at vejen som helhed har taget stor skade af det hårde vejr, som denne vinter har budt på, og det derfor er påkrævet at få lappet hullerne.

Lige netop den del af vejen, der ligger ud for vores ejendom, har klaret sig nogenlunde, fordi vi i november 2009 lappede huller i forbindelse med, at vi alligevel fik ordnet Ourøgade.

Bryggervangen har status som en privat fællesvej, hvilket betyder, at Ejerforeningen Bryggervangen skal bidrage økonomisk til arbejdet i fællesskab med de øvrige matrikelejere, der støder op til vejen.

Indsigelse
Ifølge den nuværende fordelingsnøgle skal vores ejerforening bidrage med knap 8% svarende til ca. 70.000 kr.

Bestyrelsen har valgt at gøre indsigelser mod fordelingsnøglen, da vi ikke mener, at den tager højde for de forskellige matrikelejeres brug af vejen – SuperBest og Dagrofa skal tilsammen kun betale ca. 24% (dvs. tre gange vores andel), hvilket ikke står mål med det høje antal vareleverancer, kundekørsler m.v. Desuden skal man tænke på, at lastbiler slider 1.000 gange så meget på asfalten som almindelige personbiler.