Ejendomsservice

Kære beboere,

Bestyrelsen har besluttet at omlægge strukturen for vores ejendomsservice. Dette betyder, at vi fra første oktober har indgået en aftale med ny ejendomsservice. Det vil også betyde, at bestyrelsen vil tage det meste af det administrative arbejde, mens den nye ejendomsservice vil stå for det praktiske på ejendommen.

Vi håber, med dette tiltag, at imødekomme manges ønsker og højne kvaliteten af servicen på og omkring ejendommen.

Mange hilsner fra Bestyrelsen