Ekstraordinær generalforsamling d. 27/8-2013 kl. 18:30 i gården

Ønsker vi som forening at deltage som LAR-demonstrationsprojekt?

 

General information om LAR projektet

Følgende er et uddrag fra kommunens hjemmeside vedr. ”Klimakvarter”

http://www.klimakvarter.dk/projekter/gaardrum/

FREMTIDENS GÅRDHAVER

Regnvand og de større regnmængder er en ressource i fremtidens gårdhaver.

København kommunes klimatilpasningsindsats skal gøre byen bedre at leve i. Det vil vi bl.a. gøre ved at renovere trængende gårdhaver med integrerede LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Regnvandet skal bidrage til at gøre gårdhaverne grønnere, mere rekreative og rare at opholde sig i. En grønnere gård er også kølig på meget varme sommerdage og har et mere levende plante-, insekt- og fugleliv.

LAR-DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Politikerne i Københavns Kommune har afsat ca. 20 mio. kr. til to demonstrationsprojekter, der gennemføres i Skt. Kjelds Klimakvarter i 2013-16.

Demonstrationsprojekterne skal fungere som et godt eksempel på, hvordan man kan klimasikre byen i forhold til at håndtere større regnmængder og samtidig skabe gode rekreative løsninger for beboerne.

Fremtidens gårdhaver med integrerede rekreative LAR-løsninger skal udvikles i et samarbejdsdrevent innovationsforløb sammen med beboere, kommune og andre relevante samarbejds- og sparringspartnere.[1]

 

Vores forenings rolle i forbindelse med LAR-demonstrationsprojekt

Vores karre er blevet udvalgt til at blive et LAR-Demonstrationsprojekt. Det kræver dog vores ejerforenings samt leje- og andelsforeningens, i vores karre, accept.

Derfor ønsker vi at få afklaring på hvorvidt vi som ejerforeningen vil deltage i projektet. Hvis vi siger ja, vil det have en lang række konsekvenser for udsenet og driften af vores gård.

Kommunen har sat et krav om at vores accept beror på mindst 2/3 af foreningen stemmer for. Dvs. 2/3 af foreningen skal stemme for. Det er derfor vigtigt at du giver en anden ejer eller bestyrelsen fuldmagt på dine vegne hvis du er forhindret i at møde op til den ekstraordinære generalforsamling.

Vi vil i de næste to afsnit forsøge at beskrive projektets indflydelse på vores gård, og hvilken ressource det kræver af såvel ejerforeningen samt beboerne i foreningen.

LAR-demonstrationsprojektets indflydelse på vores gård

–          Vores gård som den er i dag vil forsvinde, og gården vil blive lagt sammen med de 2 andre gårde i vores karre. Hvilket skaber en stor fælles gård.

–          Der skal dannes et gårdlag i samarbejde med leje- og andelsforeningen til drift og vedligehold af den nye samlede gård.

–          Al regnvand på tagfladerne der vender ind mod gården vil blive afledt lokalt i den nye fælles gård. Hvilket medfører en mindre vandafledningsudgift.

–          Der vil formentligt blive bygget nye affaldsskure og skure – betalt af projektet.

–          Der vil blive dannet et gård-lag, som vil stå for driften af gården. Denne vil koste cirka 80 kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til cirka 150.000 pr. år. Her skal vores nuværende udgifter til drift af gården. Vores gårdhave passes primært af frivillige hænder, vi har derfor næsten ingen udgifter til driften af gården nu.

–          Hvis der skal laves ny kloakering i gården skal dette betales af vores forening, det dækker projektet ikke.

Læs mere om ”fremtidens gård” og hvad det medfører i vedlagte pjece ”Spørgsmål & svar FREMTIDENS GÅRDHAVE  ved Skt. Kjelds Plads”.

 

Beboerinddragelse i LAR Projektet

Hvis vi stemmer for at deltage som LAR-demonstrationsprojekt, og leje- samt andelsforeningen gør det samme. Vil der i efteråret starte en udbudsfase hvor projektet bliver udbudt til relevante arkitekter og ingeniører.

Vi er derfor ikke blevet præsenteret for nogen forslag til hvordan den store fælles gård ville kunne se ud, da det først er i udbudsfasen der vil komme skitser på et eventuelt udseende.

I udbudsfasen ønsker Klimakvarter, den kommunale instans som administrerer projektet, så meget brugerinddragelse som muligt.

Her har man som ejer i vores forening mulighed for at komme med sine ønsker og forslag til hvordan man ønsker den ny fælles gårde skal udformes.

Generelt gennem hele projektet ønsker kommunen at beboere bliver inddraget, da kommunen ikke vil drive projektet i en retning som vi som kommende brugere ikke ønsker.

Det skal dog understreges at projektet vil blive planlagt, styret og udført af hhv. Klimakvarter og de rådgivere(arkitekter og ingeniører) samt den entreprenør der bliver udvalgt.

Projektets udførelse beror ikke på nogen frivillig arbejdsindsats fra os som forening eller beboer.

Det er kun i planlægningen, altså udformningen, af projektets udseende og funktion, man ønsker os som forenings, holdninger og ønsker.[1] Kilde: http://www.klimakvarter.dk/projekter/gaardrum/