Rettelse mht. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling

I informationsskrivelsen, der er vedlagt invitationen til ekstraordinær generalforsamling, står der i afsnittet “LAR-demonstrationsprojektets indflydelse på vores gård” :

Der vil blive dannet er gård-lag, som vil stå for driften af gården. Denne vil koste cirka 80 kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til cirka 150.000 ,- pr. år. Her skal vores nuværende udgifter til drift af gården.

Der skulle stå at vores nuværende udgifter til drift af gården skal fratrækkes de 150.000,- pr. år.