Hul i gården

Kære beboere,

Ejerforeningen har fået en henstilling fra Københavns Kommune vedr. et hul omkring et brønddæksel i gården. Vi har fået foretaget TV-inspektion og det viser sig, at skaden desværre er ret omfangsrig. Hullet er med overvejende sandsynlighed forårsaget af rotter.

Selvom vi endnu ikke ved, hvad gårdprojektet udmunder i, er vi nødsaget til at handle på henstillingen fra kommunen her og nu. Gør vi ikke det, kan det ende med påbud og deraf dagsbøder. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med en kloakmester, der påbegynder arbejdet straks i det nye år.

Dette betyder, at der vil være en periode, hvor der vil blive arbejdet og komme gravmaskiner ind i gården. Vi er samtidig også nødsaget til midlertidigt at åbne porten for at maskinerne kan komme ind, og dermed nedtage den øverste del af porten. Som altid beder vi selvfølgelig alle ejendommens beboere om at hjælpe med at holde øje med, at der ikke færdes uvedkommende på ejendommen. Derudover opfordrer vi til at passe på, når I færdes i gården omkring hullet.

Vi beklager de gener og indskrænkelser af gården, som dette arbejde måtte medføre.

Godt nytår og venlige hilsner fra bestyrelsen