Informations fra Københavns Kommune vedr. afstemning om Gårdprojektet (LAR)

Københavns Kommune har bedt om at vi stadig afholder deres afstemning, sideløbende med ejerforeningens egen ekstraordinære generalforsamling d. 4/12. Kommunens afstemning skal klarlægge ønsket om et LAR-projekt i hele karrén, og dækker derfor også de to andre ejendommen vi danner karré med. Beboere på ejendommen har modtaget svarkuverter i deres postkasse. Ejer ikke bosiddende på ejendommen kan give deres tilkendegivelse via nedenstående mail:

Kære ejere og beboere

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en fælles gårdhave i jeres karré. Det koster ikke noget for ejere og beboere at etablere den fælles gårdhave, men I skal betale driften af gårdhaven, når den er færdig. For at finde ud af om der er tilslutning til den fælles gårdhave, beder vi dig give din mening til kende ved at svare på denne mail.

FÆLLES GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS – JA ELLER NEJ?

Skriv dit navn, adressen på den pågældende lejlighed og dit telefonnummer samt et JA eller NEJ og send det til gaardhaver@tmf.kk.dk Du er også velkommen til at skrive eventuelle bemærkninger.

Vedhæftet er det materiale som er omdelt til de berørte lejligheder: et postkort, samt et spørgsmål-svar-ark. Tegninger og illustrationer fra projektet kan du finde på dette link:

www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver

Venlig hilsen

Københavns Kommune

Spørgsmål-Svar-Ark_Skt Kjelds_11-11-14

postkort – skt kjelds_17-11-14