Kælderen er åben!

Kære beboere,

Hele kælderen er nu åben og vi er rottefri!

Dette betyder dog også, at de beboere, som har haft lukket for adgang til deres kælderrum, skal være opmærksomme på rotteefterladenskaber.
Disse er sundhedsskadelige, og bestyrelsen opfordrer til grundig rengøring og desinfektion før ting tages i brug jf. Miljø- og fødevarestyrelsens anbefalinger.

Rotters efterladenskaber kan bære weils sygdom, som har influenza-lignende symptomer og kan være alvorlig, hvis ubehandlet. Vær derfor ekstra opmærksom på dette.

Alle nøgler, der har været indleveret er nu tilbage i ejernes postkasser.

Vi vil fra bestyrelsen gerne takke alle beboere for tålmodighed og forståelse gennem hele denne lange proces.

Er der nogen spørgsmål, opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Mange hilsner fra bestyrelsen