Opdatering på gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Da julen nu nærmer sig, må det være på høje tid med en opdatering på gårdhaveprojektet.

Ved generalforsamlingen i april 2019 blev det klart at de fleste beboere ønskede fokus på en grundig renovering af  kloakken, efterfulgt af en renovering af det mest nødvendige i gården. 

Siden da har problemerne med kloakken fyldt en del i bestyrelsens arbejde – både ved bekæmpelse af rotter og ved at arbejde på at få den kommende udbedring af kloakken dækket af forsikringen.
Der pågår lige nu en mindre kloakrenovering i kælderen ved Bryggervangen pga. rotteproblemerne. Med hensyn til forsikringssagen kan vi oplyse at den ikke er lukket endnu, men at det ikke vil være muligt at få dækket det hele, da vores kloak i forvejen er gammel.

For at komme videre i arbejdet, har bestyrelsen indgået kontrakt med Newsec omkring byggesagsadministration samt med en rådgivende ingeniør, med det formål at udarbejde forslag til en ekstraordinær generalforsamling. En rådgivende ingeniør viste sig at være nødvendigt på grund af kompleksiteten af opgaven med både kloak og gårdhave.  

For nuværende er planen at den rådgivende ingeniør udarbejder forslag baseret på de input vi har givet omkring renovering af kloak (baseret på TV-inspektionen og rapport for kloakken) samt gårdhave (primært el og skure). Disse input er både fra de tidligere workshops og fra landskabsarkitektens tegninger, samt tilbagemeldinger fra sidste års generalforsamling.
Det er planen at havegruppen sammen med bestyrelsen gennemgår projektforslagene og derefter indkalder alle til en ekstraordinær generalforsamling, pt. planlagt til foråret 2020. 
Så snart vi har noget mere til jer, vil vi lægge det op på hjemmesiden til information. 

Havegruppen og bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul!