Opgørelse over rørprojektet

Den endelige afslutning for rørprojektet er ved at falde på plads. Vi beklager, at det desværre er trukket ud, dette hovedsageligt grundet pludselige overophedninger i varmecentralen og deraf følgende ekstraarbejder.

Vi arbejder på højtryk med at få de sidste ting på plads, og da vi hurtigst muligt skal have konverteret selve “byggeprojekt-kontoen” om til det reelle “byggelån”, vil vi allerede nu give en status.

De faktiske omkostninger i alt er pt skønnet til 10,9 mill. kr.

Første udgangspunkt efter licitation var et ren bygge-budget  på 10,6 mill. kr. I dette tal var IKKE medtaget div adm. omkostninger, såsom administrator-bidrag, tilladelser, entrepriceforsikring, etablering af byggekredit, bank-omkostninger og renter m.v.  Bestyrelsen har været lidt usikre på størrelsen af disse omkostninger, men et skøn var 5-10% af byggesummen dvs. ca. mellem 700.000 kr. til 1. mill. kr.

Vi kender endnu ikke det eksakte beløb for disse såkaldte “administrative omkostninger”, da vi først kan gøre kontoen helt op, når vi ved hvor mange, der ønsker at deltage i fælleslån hhv. hvor mange, der ønsker at betale for projektet med det samme. Ydermere kender vi heller ikke de eksakte renteomkostninger på selve byggeprojekt-kontoen, da den som sagt først gøres op den dag, der konverteres til byggelån (fælleslån).

De skønnede beløb, som er udarbejdet i samarbejde med administrator og ud fra de allerede beregnede renter, er som skrevet 10,9 mill. kr.

Som besluttet på generalforsamlingen i 2010 er der hensat 2.050.000 kr til rørprojektet. Dvs. det beløb, som skal indfries / belånes vil være ca. 8,9 mill. kr.

Såfremt det skønnede beløb holder. vil udkast til opgørelse se således ud:

Pris:                                        10,9 mill. kr. (skønnet)

Hensat:                                    2,0 mill. kr.

Udgifter til fordeling:           8,9 mill. kr. (skønnet)  

E/F Bryggervangen’s fordelingstal 692

Udgift pr. fordelingstal ca. 13.500,- kr.   /   Dvs. lejligheder med fordelingstal 4 – vil have en skønnet pris på 54.000,- kr.

Administrator vil hurtigst muligt og helst i næste uge sende brev med oplæg til finansiering samt yderligere detaljer omkring fælleslån eller direkte betaling af projektet. Grunden til at Bestyrelsen vælger allerede nu, at informere på hjemmesiden og opslag er, at ejerne hurtigst muligt skal tage beslutning for, hvordan man vil betale/finansiere sin andel.

Det vil være administrator der forestår udarbejdelsen og færdiggørelsen af finansiering/betaling..