Rotte nyt

Vi arbejder fortsat på at fange rotten. Vi prøver nu et sidste tiltag. Forsøget kører de næste 2 uger. Hvis det heller ikke lykkedes skal samtlige rum tømmes i området, ét efter ét.

Det gør sig gældende for: fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23.

– Af samme årsag er skaktene fortsat lukkede.

Vi anbefaler på det kraftigste at, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt. Hermed kan rottefængeren nemmere komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.

Har man fodder eller lign. til husdyr i sit kælderrum bedes dette fjernet, da det kan være fødekilde for rotten.

Tilmed bedes du informere viceværten hvis du har eller har haft foder liggende inden for de sidste 2 måneder. Hermed kan vi indskrænke fødekilden til rotten.

Henvend dig venligst til: vicevaert@bryggervangen.com