Arbejde på varmtvandsbeholderen i morgen tirsdag

Der vil blive udført arbejde på den store varmtvandsbeholder i varmecentralen, hvilket kan betyde manglende varmt vand i formiddagstimerne.

Vi beklager den sene udmelding.