Rotte-nyt

Rotten er desværre ikke fanget endnu.

Affaldsskaktene fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23 er derfor fortsat lukkede.

Vi arbejder på at få fanget rotten hurtigst muligt.

Da næste skridt er at kælderrummene skal gennemsøges for rotten, anbefaler vi, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt, så det er rottefængeren kan komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.