Skraldeskakt lukkes

Til beboerne i Ourøgade 31

Vi har over en længere periode oplevet, at jeres skraldeskakt fyldes uhensigtsmæssigt med mange forskellige typer skrald.

Skakten må kun bruges til forsvarligt indpakket husholdningsaffald. Affaldsposen skal være forsynet med en solid knude inden den kastes i skakten, således affaldet bliver i posen – selv efter et fald fra 4. eller 5. etage.

Som et helt konkret eksempel kan vi nævne at der flere gange er blevet kastet to-liters plastflasker med noget der minder om brugt fritureolie i skakten. Når en sådan lander med høj fart i bunden af skakten, eksploderer de som en mindre bombe. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt. Har man den type affald, må man fremover (også når skakten åbnes igen) skille sig af med den på anden vis.

Ingen skarpe eller spidse genstande må kastes i skakten, da de vil lave hul i posen og alt skraldet dermed flyder ud i kælderarealet under skakten. En buket visne blomster er i denne henseende en skarp genstand. Derudover må vi henstille til, at man sorterer sit skrald som anvist. Aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser, pizzabakker, porcelæn, flasker, glas og så videre må dermed ikke kastes i skakten. Flydende affald eller ildelugtende affald, fordærvede madvarer og bleer må ligeledes ikke kastes i skakten.

På baggrund af dette, må vi nu lukke skakten i en periode, i håbet om at retningslinierne fremover kan overholdes.

Ærgerlige hilsner fra bestyrelsen