Tak for hjælpen!

Kære med-beboere.

En stor tak for et godt samarbejde. Trods kort varsel fra ISTA / Clorius vedrørende opsætning af nye varmemålere, lykkedes det i fællesskab at få adgang til 142 ud af de i alt 150 lejligheder, som skal have monteret de nye varmemålere.

De sidste 8 lejligheder vil blive kontaktet direkte af ISTA / Clorius.

Vi ved det har været en turbulent tid med nøglekoordineringer og adgang til såvel lejligheder samt kælderrum. Men her skal lyde en særlig tak for hurtigt reaktion.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen