Vedrørende fugt i konstruktionen på 4. og 5. sal

Kære ejere

Der opleves til stadighed problemer med fugt i konstruktionen på 5. sal, hvilket nu breder sig ned til nogle lejligheder på 4. sal. Vi har, i samarbejde med rådgivende ingeniør Erik Andersen fra Danakon, gennemgået problemet, og det viser sig, at der skal et større renoveringsarbejde til. Eftersom konstruktionen er vores fælles ejendom, vedrører dette alle ejere.

Projektet inkl. finansiering vil blive præsenteret på årets ordinære generalforsamling (26. april 2022). Her vil vi desuden tage stilling til den endelige finansiering. Mere information om dette vil følge med årets indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har lige nu fokus på informationsmøde med de berørte lejligheder/ejere, og udarbejdelse af en konkret plan for udbedring af skaderne.
Grunden til vi melder ud her er, at dette er udfordringer, som gælder vores fælles ejendom. Fugt i konstruktionen har konsekvenser for ejendommens levetid, hvorfor vi skal have løst problemet. Hvilken betydning det har for den enkelte ejer vil blive klarlagt i materialet til årets ordinære generalforsamling.

Arbejdet forventes at kunne igangsættes i løbet af foråret, og blive færdiggjort i løbet af få måneder – dette afhænger som altid af materialer og håndværkere.

Når vi har mere konkret nyt, vil vi melde ud via hjemmesiden. Vi vil desuden uploade de notater om projektet, vi modtager fra Erik, Danakon.

Venlige hilsner fra bestyrelsen