Udstilling af prøvemodeller er klar

Nu står alle de mulige tilvalgselementer (håndvask, toiletter og armaturer), som er omtalt oreienteringsbrevet til alle ejere og beboere, klar i kælderen. Du kan gå ned og se på dem inden du beslutter dig for hvilket du skal vælge.

Pt. mangler brusestangen stadig – den er i restordre.

Manglende adgang til kælderrum

Entreprenøren er nu nået til et punkt, hvor de skal ind i alle varslede kælderrum. Nogle rum er desværre fortsat utilgængelige, da vi mangler nøgle fra beboeren og andre er fyldt til randen med ting. Anden etape i kælderen er netop gået i gang, og det er denne gang varmerørene, der skal føres, og derfor skal håndværkerne helt ind i bunden af mange rum.

Konsekvensen er, at entreprenøren bliver nødt til at klippe hængelåsen og tømme ud i rummet i det omfang, det er nødvendigt for at udføre arbejdet. Tømningen sker for eget ansvar og egen regning – dvs. håndværkerne fjerner de nødvendige ting (så nænsomt som muligt) og går der ting i stykker undervejs kunne man som beboer selv have fjernet det.

Regning for merarbejde opgøres pr. rum af bestyrelsen og entreprenør i fællesskab, og den opkræves derefter hos ejeren via administrator.

Afisolering af rør

Rørene i kælderen skal afisoleres og i den forbindelse vil der blive sat afspærring op, efterhånden som håndværkerne arbejder sig gennem kælderen. Nå der skal arbejdes i vaskekælderen vil der blive sat skilte op med tidsrummet for hvornår det sker. I dette tidsrum må vaskekælderen ikke bruges, og der må ikke hænge vasketøj i rummene.

Der vil komme mere information senere.

Arbejde på hjemmesiden

De vil i de næste to dage blive arbejdet på hjemmesiden, hvilket kan betyde at det ikke er muligt at komme på den via bryggervangen.com – man kan istedet bruge bryggervangen.wordpress.com hvis man oplever problemer.

Alt skulle gerne være i den fineste orden igen mandag aften.

Til beboere i Skt. Kjeldsgade

De beboere der har kælderrum under Skt. Kjeldsgade skal alle aflevere en nøgle til deres kælderrum. Nøgle skal helst være afleveret i postkassen i gården inden mandag morgen. Vi beklager den sene udmelding, og håber ikke det giver for mange problemer.

Den nye rørføring kræver at håndværkerne skal have adgang til alle rum.