Istandsættelse af trappeopgang

Så skal vi til og i gang med Sankt Kjelds Gade 27. Arbejdet påbegyndes d. 29. april og forventes at være færdig ca 3 uger senere.

Der vil blive malet; vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre. Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. Sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i Ejerforeningen. Kontakt evt. Firma LenKon for et tilbud – se kontakt info på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet hvor arbejdet udføres, og man passer på ikke at støde ind i den våde maling samt viser ekstra ordinært hensyn.

Information efter vandskade i kælderen

Nu er der renset op efter vandskaden ved hjørnet Sankt Kjelds Gade/Ourøgade. Vi er desværre ikke sluppet helt billigt.

Der er kommet vand i el-installationerne i kælderen, og det er derfor ikke muligt at tænde den sikringsgruppe, der styrer lyset i kælder og opgange, samt strømmen til dørtelefonerne og porten. De berørte opgange er Ourøgade 27 til 33 og Sankt Kjelds Gade.

Affugterne står nu og kører på fuld kraft i kælderen, og vi håber, de kan afhjælpe problemet. Hvis ikke må vi få en elektriker til at gå installationerne igennem mandag.

Indtil da anbefaler vi, at man tager en lommelygte med i kælderen, hvis man skal derned i mørket.

Til beboere i Skt. Kjeldsgade

De beboere der har kælderrum under Skt. Kjeldsgade skal alle aflevere en nøgle til deres kælderrum. Nøgle skal helst være afleveret i postkassen i gården inden mandag morgen. Vi beklager den sene udmelding, og håber ikke det giver for mange problemer.

Den nye rørføring kræver at håndværkerne skal have adgang til alle rum.

Endnu en lukket skakt: Sankt Kjeldsgade 27

Den 17. november er skakten i Sankt Kjeldsgade 27 blevet lukket. Det skyldes, at der var blevet smidt et spidst bambus-grillspyd i affaldet, som viceværten har stukket sig på, og som gik gennem hans arbejdshandske.

Det er tredje skakt, der bliver lukket inden for kun fire dage, hvilket er en ærgerlig statistik. Vi opfordrer derfor igen folk til at tænke over, hvad de putter i skakten og ikke mindst på vores viceværts ve og vel.

Skakten er lukket i to måneder og bliver genåbnet den 17. januar 2010.

Se mere information om lukkede skakter her.