Adgang til kælderrum i forbindelse med rottefangst

Da vi onsdag får besøg af rottefængeren, vil vi meget gerne have mulighed for at kunne komme ind i følgende kælderrum: 30-44

Vi beder derfor beboere til de nævnte kælderrum om at aflevere en nøgle inden onsdag den. 31/10 om morgen kl. 8:00 i den sorte postkasse i gården. Nøglen vil blive leveret tilbage om aftenen samme dag.

Hvis der ikke er afleveret nøgle til et kælderrum, som rottefængeren skal ind i, vil låsen blive klippet. Ejerforeningen vil selvfølgelig i sådanne tilfælde sætte en ny lås på, og aflevere nøglerne i beboerens postkasse.

Varmen

Der er i fredags udført yderligere justeringer på varmecentralen, af vores rådgivende ingeniør. Har man stadig problemer med varmen, kan et sidste forsøg være at skrue helt op for radiatoren natten over.

Skulle man stadig have problemer med varmen, efter en udluftning af radiatoren, eftersyn af varmeventilen og et forsøg på at fremprovokere en gennemstrømning, må man meget gerne kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com. Husk adressen i mailen, så vi kan danne os et overblik over hvor i ejendommen der evt. er problemer.

Barnevognsrum

Vi har 2 ledige pladser i barnevognsrummet i kælderen under Bryggervangen 12.

Hvis man er interesseret skal man sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, så kommer man med i lodtrækningen. Fristen for tilmelding er d. 25/10.

Man får sin plads i 6 måneder.

 

Rotten i kælderen

Rotten vil desværre ikke forsvinde af sig selv. Kælderen under Ourøgade 33 til 27 vil derfor han over weekenden blive opdelt i afsnit. Dette gøres for at få lokaliseret præcist hvor rotten befinder sig. Opdelingen vil betyde at der ikke vil være fri passage igennem hele kælderen, forhindringerne er dog til at passere da de ikke vil være højere end 50 cm.

Affaldsskakt i Ourøgade 27 lukket de næste 8 uger

Grundet gentagene overtrædelser af retningslinjerne for brugen af affaldsskakten lukkes skakten nu de næste 8 uger.

  • Man har blandt andet smidt pizzabakker i skakten, som ødelægger de sække affaldet falder ned i. Dette gør det besværligt at tømme skakten.
  • Derudover har man smidt større mængder tapetrester i skakten, hvilket også har ødelagt sækken, affaldet ryger ned i.
  • Og senest i weekenden har man smidt flydende karamel (eller noget lignende)  i skakten. Det er mod reglerne at smide flydende genstande i skakten.  Denne overtrædelse har medført at den nye gulvmaling er ødelagt omkring skakten, da massen var størknet til gulvet.

HUSK det er mennesker som tømmer affaldsskaktene ikke maskiner. Det gør opgaven nær umulig at løse hvis retningslinjerne ikke følges.

Manglende varme

Efter at der er blevet åbnet for varmecentralen, er tingene ikke helt forløbet som håbet. Vi arbejder intenst på at få anlægget op og køre korrekt, men tingene sker desværre ikke for dag til dag. Vi skal nok sørge for at anlægget køre bedst muligt, ind til automatikken fungere korrekt igen.

Bryggervangen til debat

Tirsdag den 9. oktober kl. 19 åbner vi dialogen om Bryggervangen. Den “grønne kilde” på Bryggervangen er en af vores mest ambitiøse ideer. Vi forestiller os et sammenhængende grønt bånd, der forbinder Fælledparken og Kildevældsparken, og som kan lede regnvandet ned mod havnen, når der er styrtregn.
…men hvor er de største potentialer? …og hvordan ser de lokale behov ud? Vær med til at give et svar på vores workshop tirsdag den 9. oktober kl. 19 på sekretariatet, Vennemindevej 39, st.
Læs mere på klimakvarter.dk