Manglende varme

Efter at der er blevet åbnet for varmecentralen, er tingene ikke helt forløbet som håbet. Vi arbejder intenst på at få anlægget op og køre korrekt, men tingene sker desværre ikke for dag til dag. Vi skal nok sørge for at anlægget køre bedst muligt, ind til automatikken fungere korrekt igen.