AFHENTNING AF OVN & PETROLEUM FOR INTERIMISTISK VARME

For de berørte opgange hhv de enkelte beboer, der har modtaget skrivelse om interimistisk varme, er der mulighed for at afhente ovn/petroleum på ejendomskontoret på følgende tidspunkter:

MANDAG d. 19. September – kl .18.30 til kl 19.30

TIRSDAG d. 20. September – kl. 7.30 til kl. 8.00

 MANDAG d. 26. September – kl .18.30 til kl 19.30

TIRSDAG d. 27. September – kl. 7.30 til kl. 8.00
Vi vil løbende holde hjemmesiden www.bryggervangen.com opdateret for nye datoer/tidspunkter. Dog henstilles det til, at hvis man ønsker en ovn, bedes den afhentet snarest muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen