Vedrørende kælderrum 87 & 88

Vores håndværkere har behov for at få adgang til kælderrum 87 og 88 igen, for de kan færdig gøre rørarbejdet i det område.

Ejerne af disse rum bedes derfor aflevere en kopi af deres nøgle i den sorte postkasse i gården.

Senest søndag d. 18 september kl. 20!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen E/F Bryggervangen