Afhentning / Aflevering af OVN & PETROLEUM for interimistisk varme

For de berørte opgange hhv. de enkelte beboer, der har modtaget skrivelse om interimistisk varme, er der mulighed for at afhente /aflevere ovn og petroleum på ejendomskontoret på følgende tidspunkter:

FREDAG d. 25. november – kl. 16.00 til kl. 17.00
MANDAG d. 28. november – kl. 21.00 til kl. 22.00
TIRSDAG d. 29. november – kl. 7.15 til kl. 7.45
Vi vil fortsat løbende holde hjemmesiden www.bryggervangen.com opdateret for nye datoer/tidspunkter.
Der er stadig beboere i hhv Ourøgade 21 og Ourøgade 19, som endnu ikke har afleveret ovn. Der henstilles til, at dette sker snarest muligt.