NØGLER TIL KÆLDERRUM

Rørprojektet er nu godt i gang med sidste halvdel. Dog er kælderen et sted, hvor håndværkerene hele tiden er i gang. Og også det sidste sted, der kan afsluttes, dels grundet tilslutninger, som først kan udføres, når en given opgang har fået nye rørføringer samt at alle rørene først vil blive færdig isoleret, når hele rørføringen fra Sankt Kjelds Gade til Bryggervangen er færdig installeret.

Derfor er det som tidligere nævnt ikke muligt, at udlevere nøgler til kælderrummene løbende i projektet. Vi ved, at dette (fejlagtigt) er gjort, og det samtidig har givet lidt forvirring.

Facts er, at for at kunne holde tidsplan og undgå forsinkelser samt kunne isolere rørene sammenhængende, har vi nu fået en liste over de kælderrum, som vi ved der skal være adgang til.

Størstedelen af nøglerne har vi allerede – men som sagt, er der jo desværre allerede afleveret nogle tilbage.

Vi mangler nøgler til følgende kælderrum:

17 – 32 – 34 – 43 – 49 – 68 – 81- 88 – 91  – 109 – 112 – 129 – 131 – 132 – 136 –  137 142 – 148 – 158

Nøglerne bedes afleveret i den sorte postkasse i gården – hurtigst muligt – senest mandag d. 28. november morgen kl. 7.

Er nøglerne ikke modtaget, ser vi os desværre nødsaget til at klippe låsen.

SAMTIDIG GØR VI ALLE OPMÆRKSOM PÅ, at det skal være muligt for håndværkerne at kunne komme ind i de enkelte kælderrum, således at der ikke først skal flyttes en masse ting, for at kunne komme til rørinstallationer.

Er der ikke gjort plads til håndværkernes arbejde, vil det blive flyttet af dem – og det vil være på BEBOERNES EGET ANSVAR!

Bestyrelsen 25. november 2011