OBS: perioder uden adgang til afløb

Kære beboere,

I forbindelse med de absolut sidste step i kloak-arbejdet, må vi bede alle beboere om en stor hjælp.

Det drejer sig om IKKE at benytte afløb i 2 perioder. Der vil være vand i hanerne, men der må ikke skylles ud i toilet, hældes noget i toilet, hældes noget i afløb/håndvaske, eller benyttes vaskemaskine/opvaskemaskine i perioderne:

Mandag d. 14. marts til tirsdag d. 15. marts: gælder for Sankt Kjelds gade 23-29 og Ourøgade 27-33
Onsdag d. 16. marts til torsdag d. 17. marts: gælder for Ourøgade 19-25 og Bryggervangen 12-16

Dette forbud gælder for alle dagene i tidsrummet 07.30-17.00

Vi har selvfølgelig forsøgt at indrette arbejdet, så det påvirker beboerne mindst muligt (ved at lægge det på et tidspunkt hvor mange ventes at være på arbejde), men vi beklager de gener, det alligevel må give.

Der vil ganske simpelt være åbent mellem vores faldstammer og den egentlige kloak i tidsrummene, hvorfor vi håber at alle vil være behjælpelige med at overholde dette, da vi ellers risikerer at få kloakvand ud steder, hvor ingen ønsker kloakvand.

Venlige og håbefulde hilsner fra bestyrelsen

Vedrørende fugt i konstruktionen på 4. og 5. sal

Kære ejere

Der opleves til stadighed problemer med fugt i konstruktionen på 5. sal, hvilket nu breder sig ned til nogle lejligheder på 4. sal. Vi har, i samarbejde med rådgivende ingeniør Erik Andersen fra Danakon, gennemgået problemet, og det viser sig, at der skal et større renoveringsarbejde til. Eftersom konstruktionen er vores fælles ejendom, vedrører dette alle ejere.

Projektet inkl. finansiering vil blive præsenteret på årets ordinære generalforsamling (26. april 2022). Her vil vi desuden tage stilling til den endelige finansiering. Mere information om dette vil følge med årets indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har lige nu fokus på informationsmøde med de berørte lejligheder/ejere, og udarbejdelse af en konkret plan for udbedring af skaderne.
Grunden til vi melder ud her er, at dette er udfordringer, som gælder vores fælles ejendom. Fugt i konstruktionen har konsekvenser for ejendommens levetid, hvorfor vi skal have løst problemet. Hvilken betydning det har for den enkelte ejer vil blive klarlagt i materialet til årets ordinære generalforsamling.

Arbejdet forventes at kunne igangsættes i løbet af foråret, og blive færdiggjort i løbet af få måneder – dette afhænger som altid af materialer og håndværkere.

Når vi har mere konkret nyt, vil vi melde ud via hjemmesiden. Vi vil desuden uploade de notater om projektet, vi modtager fra Erik, Danakon.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Skrald på ejendommen

Kære beboere

Vi oplever for tiden meget hyppig henstilling af storskrald samt at vores containere fyldes med møbler og byggeaffald. Det har store konsekvenser for os!
Renovationen afviser at tage affaldet med, og vi skal bestille ekstra afhentninger, hvilket igen betyder flere omkostninger for vores Ejerforening – vi afregner fælles for dette.

Venligst benyt nærmeste genbrugsstation – eksempelvis Borgervænget Genbrugsstation

Ligeledes stilles der rigtig meget skrald rundt omkring på ejendommen, bla. i kælderen, i porten og forskellige steder i gården. Vi oplever også, at der smides bygningsaffald, flydende væsker og andet ikke-indpakket skrald i skraldeskakten.

Vær nu venlig og vise hensyn. Det medfører ekstra arbejde, ekstra omkostninger og ikke mindst er det hverken kønt eller ordentligt at se på.

Strikse hilsner fra bestyrelsen

Ingen cykler eller lignende i gården

Kære alle beboere 

Der er i de sidste uger sket store fremskridt på vores gårdprojekt, hvilket vi er meget glade for. Lige nu er belægningsarbejdet i gården koncentreret omkring hjørnet ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade, hvor der både er varmecentral og kælderrum under belægningen. Den membran, der er fra jorden og ned til disse rum, skal inspiceres mens det er tørvejr. Det betyder, at når vejret er med os, vil de sidste gamle fliser blive fjernet, inspektion og prøver udføres, og hvis dette er OK, vil arbejdet prompte fortsætte. Men hvis der er defekt på membranen, skal dette udbedres, inden belægningsarbejdet kan fortsætte.

Alt i alt betyder det, at der over de næste uger, frem til gården “frigives”, IKKE må være cykler eller lignende i gården – herunder, barnevogne, ladcykler, løbehjul…

Vi beder derfor om at man omgående fjerner alle cykler og lignende genstande fra gården. Ligeledes henstiller vi til at undgå al færden i gården omkring porten og ind til den nye flisebelægning. 

Det er meget vigtigt, at brolæggerne kan arbejde koncentreret med planering og underlaget for den resterende del af flisebelægningen af gården. Det vil betyde meromkostning for os, hvis vi sænker dette arbejde. 

Vi melder ud på hjemmesiden, når gården atter kan benyttes.

Vi håber alle vil imødekomme ovenstående
Venlig hilsner fra Bestyrelsen

OBS: minimer færden i gården – orientering om skrald og videre forløb

Kære beboere,

Hermed en opdatering og information om det videre forløb med arbejdet i gården.

Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt og man må desværre gå sig varm…..
Så blev det jul og snart runder året af, og vores kloakprojekt nærmer sig en afslutning. De sidste af de gamle fliser i gården er ved at blive gravet op, for at nye snart kan lægges. Alt dette kulminerer nu i den ene af gården (ved Sankt Kjelds Gade), hvor alle affaldscontainerne har været placeret de sidste måneder.

Det er desværre ikke muligt for Københavns Kommunes renovation, at afhente containerne inde i gården mens de gamle fliser fjernes og frem til de nye fliser er lagt, hvorfor vi i samarbejde med Københavns kommune har aftalt, at alle containere flyttes ned på hjørnet ved Bryggervangen og Ourøgade.

Derfor er det med øjeblikkelig virkning, kun muligt at aflevere affald i containerne, som nu er placeret på hjørnet ved Bryggervangen og Ourøgade – ude på gaden, bag den midlertidige indhegning.

Vi henstiller til, at alle beboere sørger for, at affald fremover afleveres og sorteres korrekt i containerne ved Bryggervangen/Ourøgade, samt sikrer at låget på en container altid kan lukkes helt i, efter man har afleveret sit skrald i containerne.

Københavns kommune stiller generelt store krav ift. affaldssortering, lukkede containere og tilgængelighed m.m., og hvis vi ikke overholder dette, betyder det desværre, at de ikke tager affaldet med, samt efterfølgende ekstra omkostninger for ejerforeningen. Dette oplever vi desværre alt for tit på ejendommen, og vi opfordrer endnu engang til, at alle beboere er opmærksomme på dette.

Kloakfirmaet vil mellem jul og nytår sørge for, at de resterende gamle fliser fjernes, så brolæggeren straks i det nye år kan påbegynde arbejdet med tilretning af arealer samt selve belægningsarbejdet. Derfor henstilles ligeledes til minimal – helst slet ingen – færden i gården, specielt når der køres med maskiner samt når brolæggerne begynder arbejdet med tilretning af grus og selve belægningsarbejdet.

Vi håber vind og vejr er med os i de kommende uger samt at alle beboere respekterer ovenstående, så vi forhåbentlig meget snart, og gerne inden foråret, kan nyde at kloakken er færdig og vi har fået nye fliser på de store arealer af gården.

I forhold til nyt skurområde, kan vi kort oplyse, at der blandt andet er ekstraordinært lange sagsbehandlingstider hos Københavns Kommune (der skal byggetilladelse til for opførelse af skur), hvorfor vi ikke konkret kan oplyse om, hvornår arbejdet omkring nyt skur påbegyndes, men det bliver ikke umiddelbart lige efter, at arbejdet med ny belægning er færdiggjort.

Vi beklager de gener ovenstående måtte medføre, men håber til gengæld, at vi alle snart kan glædes over, igen at kunne færdes og se i den nyrenoverede gård.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske alle i Bryggervangens Ejerforening en rigtig glædelig jul samt et godt og sundt nytår.

Julehilsner fra
Bestyrelsen & Havegruppen  

Bryggervangens ordinære generalforsamling 2022

Kære beboere,

Datoen for Bryggervangens ordinære generalforsamling 2022 er nu på plads.
Vi afholder denne tirsdag d. 26. april 2022.

Vi ved, af gode grunde, endnu ikke om vi kan mødes fysisk, eller om vi igen må benytte os af de digitale muligheder. Vi melder selvfølgelig nærmere ud, så snart vi ved mere.

Venlige jule-hilsner fra bestyrelsen

Afspærringer på gaden

Kære beboere

Der foregår i øjeblikket facadearbejde på kvistene på 5. sal.
I den forbindelse har håndværkerne brug for at spærre parkeringspladser af, så der er plads til arbejdet med liften.

Vi oplever desværre, at denne afspærring ikke respekteres. Dette forsinker arbejdet, og øger desværre også regningen for arbejdet.
Vi kan selvfølgelig ikke vide, om det er beboere på ejendommen, som ikke respekterer afspærringen.

Vi opfordrer til at respektere afspærringen, så arbejdet ikke forsinkes.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Fejl på hjemmesiden

Kære beboere,

Der har beklageligvis været en fejl på hjemmesiden i løbet af de sidste uger. Fejlen er netop rettet.

Fejlen betød, at ejendomsservice ikke modtog beskeder vedrørende bestilling af navneskilte og vaskekort.

Har du bestilt navneskilte eller vaskekort i den seneste tid, og ikke set at det er blevet sat op eller har du ikke modtaget vaskekort, beder vi dig bestille igen.

Vi undskylder ulejligheden.

Venlige hilsner fra bestyrelsens IT-afdeling

Påmindelse: cykeloprydning 2021

Kære beboere,

Årets cykeloprydning er i gang, og vi vil blot minde om, at du skal fjerne tape fra din cykel, hvis du vil beholde den.

Vi har anmeldt cykeloprydning til Københavns Kommune som man skal, og de har nu også påsat tape (udover den, som vores ejendomsservice allerede havde sat på). Tjek derfor en ekstra gang, om du har fået fjernet tapen på din cykel.

Du skal fjerne tapen fra din cykel seneste d. 20. oktober 2021.

Cykler, der stadigvæk har tape på efter denne dato, vil blive fjernet og overleveret til politiet. Herefter sender politiet dem til skrot.

Vi håber med denne oprydning, at kunne skabe mere plads til cykler i ejendommens cykelstativer, til de cykler, som er i brug af ejendommens beboere.

Venlige hilsner fra bestyrelsen & ejendomsservice