Hold tyven væk!

Over den seneste tid har der bredt sig en kedelig tendens på ejendommen.

Der er nogle beboere, som ikke lukker døren til opgangen eller kælderen, efter der har haft døren sat på krog.

Især på Bryggervangen er dette et problem, hvor både døren ud til gården og op til opgangen står åben i flere timer af gangen.

Vi har desværre oplevet at uvedkommende er gået ind i gården. Og når kælderdørene så står åbne er der fri passage både til kælderrummene og opganene.

Så husk fremover kun at have dørene på krog når man er omkring dem. Og luk dem når man forlader dem igen.

Det er ikke indbrudsriskoen værd – at man lader døren stå på krog for at undgå at medbringe nøgler når man skal ned i gården…

Grill-etikette

Bestyrelsen har fået et par henvendelser om uheldige episoder omkring ureglementeret brug af vores grill og tilbehør samt området omkring grillene. Hvorfor vi hermed har lovet at komme med en henstilling til, at tingene og området kun benyttes til det, som det er beregnet til.

Det er bla. fra en del beboeres side observeret at børn leger  med sand i grillen, kaster med lågene og bruger værktøjet til at fægte med. Det er ærgerligt hvis vores dejlige grillområde skal slides på den forkerte måde.

Vi beder venligst om, at man informere børn og andre der bruger grill-området, om at det ikke er en legeplads – og man efterlader området, som man selv ønsker at finde det.

Varme

For god ordens skyld vil Bestyrelsen informere om status på varmen. Det forholder sig sådan, at det har været kutyme at slukke for varmen på nuværende tidspunkt, men da sommeren har ladet ventet på sig hhv. kun har vist sig i små portioner, har der fra flere beboers side været ønske om, at vi lukkede op igen.

Vi har haft åbnet for varmen igen, men når det så er varmt udenfor, har vi haft nogle udfordringer med anlægget og derfor måtte lukke igen. Rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner samt VVS Finn L. Davidsen er sat på sagen, og i den kommende tid vil der så ske de fornødne justeringer mv. på anlægget.
Bestyrelsen forsøger, at holde anlægget kørende således at det bør være muligt at have varme på i lejlighederne. Dog beder vi om forståelse for at der kan være perioder, specielt når det er varmt udenfor og anlægget ikke kan komme af med varmen, hvor vi bliver vi nød til at slukke for anlægget.

Der er tale om en balancegang, som pt kun kan styres manuelt – og vi beder om jeres forståelse for de udsving det måtte give. Vi håber at anlægget hurtigst muligt kører uden problemer – og sommeren snart viser sig fra sin gode side igen.

Nyrenoveret gårdtoilet og sand – ikke den bedste kombination

Det nyrenoverede gårdtoilet står nu flot og færdigt. Vi har ventet på den nye dør kunne blive leveret og monteret inden vi endelig kunne melde ud, at vi har fået et flot og energivenligt gårdtoilet. Alle på ejendommen er naturligvis velkommen til at benytte toilettet til de formål, som et toilet benyttes til, og vi håber at alle vil være med til at passe på det samt efterlade det i den stand, som man ønsker at finde det i.

Desværre har vi allerede måtte observere, at toilettet og vasken har fået en “overdosis” af sand, hvor vi har måtte fortage ekstra rensning af vandlås m.v. Vi beder jer derfor indskærpe overfor gæster og evt børn, at det ikke må misbruges samt at vi forsøger at passe godt på vores fælles ting.

Internet nedbrud

Fra Andels.net facebook:

Nedbrud
Desværre er der en elektriker som er kommet til at bore et fiberkabel over, som har resulteret i nedbrud på internet hos en række foreninger på ydre Østerbro. Der arbejdes på højtryk for at genoprette skaden og finde en løsning til hurtigst muligt at kunne levere internet igen.”

REMINDER – HUSK ….

at aflevere nøglen i den sorte postkasse i gården, hvis du ikke selv kan være hjemme…

VIGTIGT – IMPORTENT

TIL ALLE BEBEOER I OURØGADE 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29.

Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til ALLE lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Til alle beboerer i Ourøgade 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29. Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til alle lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dørpumpe – Sankt kjelds gade 25

Kælderdøren er nu repareret og har fået ny dørpumpe – med en såkaldt
klik-åbning. Dvs. døren kan holde sig selv, når man forsigtigt åbner den
helt.

Dette tiltag er sket, efter at døren gentagne gange er blevet repareret som
følge af, at den er blevet holdt åben med en cykelslange og dermed blevet
skæv.

Vi beder derfor om, at klik-funktionen fremover benyttes, hvis man
ønsker at holde døren åben i længere tid.

Med venlig hilsen
Viceværten