Barnevognsrum

Det nye barnevognsrum er nu klar til at blive taget i brug.

Pladserne skal derfor uddeles. Der er 3 pladser, som uddeles ved lodtrækning.

Man kan skrive sig op til en plads ved at skrive en mail til bestyrelse@bryggervangen.com

Fristen for tilmelding er d. 10/5 hvorefter pladserne uddeles.

Man får pladsen i 6 måneder, hvorefter der vil være en ny lodtrækning for de næstkommende 6 måneder.

Det nye barnevognsrum er placeret under Bryggervangen 12 ved det gamle byttehjørne.

Der er lavet en sliske på trappenedgangen i gården ved Ourøgade 19, så man nemt kan kører sin barnevogn ned i kælderen.

Bestyrelsen arbejder på sliske løsninger ved Ourøgade 31 trappen samt Sankt Kjeld Gade 25 så det vil være nemmere at benytte sit kælderrum til opbevaring af barnevogne.

Manglende varmt vand – men nu er det der igen.

Også Bestyrelsen blev mødt med et koldt brusebad kl 6 i morges, og vi beklager hændelsen.  Det forholder sig sådan, at vores 6500 liter store varmtvandsbeholder skulle have det helt store service- og raperationsomgang samt udskiftet katolyseanlægget.

Beholderen som normalt har en varmtvandstemperatur på mellem 55 og 60 grader skulle være tømt og “kølet” af, inden arbejdet påbegyndte kl. 9 i morges. Vi var blevet bedt om at slukke for anlægget igår (hvilket vi gjorde kl 24.00) – og vi kunne så sammen bruge af de 6500 liter varmt / lunkent vand frem til kl. 8 i morges.

Dette har åbenbart voldt nogle problemer, som vi hermed gerne vil beklage – men hvis det kan være en trøst på “såret”, kan vi fortælle at vi med denne aktion både formår at skabe en besparelse samt fremtidssikre katolyseanlægget, så det er klar til vandet, når vi konventers til den nye fjernvarme (iflg Københavns Energi vil det være i 2017).

En fuldstændig udtømning af beholderen og service sker ca. hver 18 md. Det ekstraordinære i dag, er at vi samtidig får nyt katolyseanlæg, tilpasset vores nye rørsystem samt fremtidsikret til ny varmtvandsbeholder.

Dog vil lige indskyde at det kan være, at vi skal udskiftet noget nogle ventiler inde i beholderen på et senere tidspunkt, hvilket vi først kan tage bestik af når beholderen har været brugt i noget tid.

På billedet ses vores tømte varmtvandsbeholder, der er ved at blive serviceret indefra.

Husk at maling af kælder begynder i morgen – mandag d. 16/4

HELE UGE 16 – fra mandag d. 16.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 22.04.2012Kælderen under HELE BRYGGERVANGEN og frem til vaskeriet dvs. TIL OURØGADE 21 vil være AFLUKKET.  
– Kælderrum nr. 106 til og med nr. 161
– indgang til vaskeri via Ourøgade 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

Varsling af periodisk lukning af kælderarealer & affaldsskakter

Til ALLE bebeoer,

Det store skridt er maling af kælderens gulvarealer. Som tidligere udmeldt, vil gulvet i kælderen blive repareret efter såvel skybrud m.v., og da dette er et større arbejde, har vi valgt at dele kælderen op i 4 afsnit.

Der varsles hermed periodisk aflukning af kælderen som følger:

HELE UGE 16 – fra mandag d. 16.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 22.04.2012Kælderen under HELE BRYGGERVANGEN og frem til vaskeriet dvs. TIL OURØGADE 21 vil være AFLUKKET.  
– Kælderrum nr. 106 til og med nr. 161
– indgang til vaskeri via Ourøgade 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 17 – fra mandag d. 23.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 29.04.2012
Kælderen under OURGØGADE 23 og frem TIL OURØGADE 33 & SANKT KJELDS GADE 23 vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 30 til og med nr. 105
– indgang til vaskeriet via Ourøgade 21
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 18 – fra mandag d. 30.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 05.05.2012
Kælderen under HELE SANKT KJELDS GADE samt kælderen ved VARMECENTRALEN vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 1 til og med nr. 29
– indgang til vaskeri via Ourøgade 21 og 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

Husk det er muligt, at få malet gulvet i sit kælderrum, hvis det er ryddet og tilgængeligt (dvs. låst op).

Da vi desværre ikke har ekstra kælderrum til rådighed, er det ikke muligt at tilbyde alternativ opbevaring uden for rummene. Hvis man ønsker hele gulvarealet i sit kælderrum malet, er man derfor nødsaget til at flytte tingene op i lejligheden eller til en ekstern plads.

Flyt venligst alle genstande fra fællesarealet (det er alligevel ikke tilladt, og koster os alle sammen kun tid, kræfter og penge at få fjernet).

BEMÆRK afsnittet vil være aflåst i perioden !

Affaldsskaterne for det givne afsnit vil være lukket i perioden. Det vil ikke være muligt at kunne komme ned i kælderafsnittet / kælderrummene mens arbejdet forestår.
Vi beklager den ulejlighed det måtte give for selv at bringe affaldet ned i containerne, men håber at alle beboere bliver glade for de nye og flotte kælderarealer som det resultere i, og henstiller samtidig alle til at passe godt på vores ejendom og ikke mindst kælderen samt respektere de gældende regler.

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig god påske til alle.

Bestyrelsen

Varsling af periodisk lukning af VASKERI d. 28. marts 2012

Da væggene i fællesvaskeriet vil blive malet, er vi desværre nødsaget til at holde det lukket en enkelt dag.

VASKERI – LUKKET onsdag d. 28. marts fra. kl 06.00 til kl. 20.00

Sørg for at have afhentet vasketøjet aftenen før og vær opmærksom på at væggene måske ikke er helt tørre præcis kl. 20.00

Vi ser frem til igen at have et flot vaskeri og beder samtidig alle om at passe godt på det.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tabt bilnøgle

En af håndværkerne har fundet en bilnøgle af mærket SKODA. Nøglen, der har en en lego-mand som nøglering, er fundet på hjørnet er Sankt Kjelds Gade og Ourøgade.
Nøglen er hos Bestyrelsen, som kan kontaktes bestyrelsen@bryggervangen.com

Kælderorden

Kælderens arealer skal holdes frie, så der er mulighed for passage. Der må derfor ikke stå cykler, møbler eller andre efterladenskaber i det fælles kælderareal.

Efterladte genstande vil blive fjernet af ejendomsservice.