Ingen varme fra centralvarmeanlægget til vinter!

Som tidligere udmeldt af vores rådgivende ingeniører Peter Jahn & Partner I/S – så har det desværre vist sig ikke at være muligt, at anvende eksisterende varmeanlæg samtidig med det nye varmeanlæg, hvorfor det er nødvendigt at etablere interimistisk opvarmning i de lejligheder, hvor der udføres arbejde i fyringssæsonen

De berørte lejligheder og tidsperioder er:

Fyringssæson opstart 1. oktober

Ourøgade 25 – til og med uge 41

Ourøgade 23 – til og med uge 43

Ourøgade 21 – til og med uge 45

Ourøgade 19 – til og med uge 47

Bryggervangen 12 – til og med uge 49

Bryggervangen 14 – til og med uge 50

Bryggervangen 16 – til og med uge 51

Uforudsete hændelser forbeholdt

Bestyrelsen har overvejet forskellige muligheder for den interimistiske opvarmning, og nået frem til at petroleumsovne med såkaldt laserfordeling af varmen, mindst kondens samt timer-funktion og børnesikring, er den bedste model.

Der vil blive stillet een laser-kamin til rådig pr. lejlighed (ialt 70 lejligheder bliver berørt). Denne skal returneres umiddelbart efter arbejdet er færdigt og varmen igen virker i den enkelte lejlighed.

Byggeprojektet lejer ovnene, men bliver de ikke leveret tilbage til aftalt tid – vil bestyrelsen/byggeprojektet forbeholde sig ret til at opkræve manglende aflevering via fælles omkostningerne.

Bestyrelsen arbejder på fuldt tryk for at finde en fair løsning omkring afregningen den interimistiske varmekilde.

Nærmere information omkring udlevering af laserkaminen samt petroleum følger.