Opfølgning på varmemålere – fredag d. 3/2

For de beboere, som ikke har haft mulighed for at være hjemme eller aflevere en nøgle til lejligheden, således at ISTA kunne påmontere nye varmemålere, er der organiseret en opfølgningsdag.

ISTA vil komme igen fredag d. 3. februar – har du ikke mulighed for at være hjemme, er der mulighed for at aflevere nøglen til lejligheden i den sorte postkasse i gården ved ejendomskontoret. (gerne i den allerede udleverede lille brune kuvert fra ISTA/Clorius – Husk at påført navn og adresse)

Deadline for nøgleaflevering er fredag d. 3. Feb. kl. 8.30

Alle lejligheder skal have en varmemåler – de lejligheder, som endnu ikke har målere påmontoret, vil stadig blive beregnet for varmeforbrug ud fra et grad-dags system, som ISTA Clorius står for.

NB. 5. sal’s lejlighederne er ikke berørt af den nye påmontering, da her allerede er installeret nye målere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen