Åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Bestyrelsen og havegruppen holder åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet, inden vi går til endelig afstemning om forslaget. Vi har afsat to datoer, hvor alle ejere/beboere er velkomne til at stille spørgsmål til forslaget.

Åbent kontor vil finde sted:
søndag d. 23. maj kl. 11.00-12.00
og
onsdag d. 26. maj kl 18.00-19.00

I begge tidsrum vil repræsentanter fra bestyrelsen og havegruppen være at finde i vores fælles gårdhave (forhåbentlig er vejrguderne med os) med god afstand. Her vil det være muligt at stille opklarende spørgsmål til projektet.

Der vil i den kommende uge blive indkaldt til digital ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning om gårdhaveprojektet skal træffes. Denne digitale ekstraordinære generalforsamling vil finde sted på samme måde, som årets ordinære generalforsamling.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Mindre kloakarbejde på Bryggervangen samt i gården mod Sankt Kjelds Gade

Kære beboere,

Fra uge 20 starter kloakfirmaet atter op med nogle enkelte opgaver på vores ejendom. Der er tale om installation af en spulebrønd ved Bryggervangen, ud mod gaden, samt klargøring af arealet i gården omkring hjørnet ved Sankt Kjelds Gade.
I gården vil der blive fjernet beplantning og stakit, for at gøre klar til det videre gravearbejde i område, hvor det desværre er nødvendigt, at opgrave en del af hjørnet ved grillområdet/haven, for at kunne komme ned til kloakken – uden at grave i selve kælderarealet omkring varmecentralen.

Vi beklager de gener, som måtte være forbundet med det videre arbejde, samtidig med at vi er glade over, at kunne komme lidt længere i projektet.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskemaskine 3 er i stykker

Kære brugere af fællesvaskeriet,

Vaskemaskine nummer 3 er i stykker. Reserver derfor ikke denne, og ændr kommende vasketider. Vi har bestilt reparation, men ved desværre ikke endnu, hvornår fejlen er udbedret.

Vi beklager de gener det må medføre!

VH Bryggervangens bestyrelse

Beskæring af træer og buske i haven

Kære beboere,

Foråret er godt i gang, og vores have begynder at springe ud. Zanne har igen i år passet og plejet haven, så den fremstår fra sin fineste side, og den er næsten klargjort til sommeren, som snart står for skud. 

Der er dog nogle træer, som er blevet så høje og vokset fra os, at det kræver en professionel hånd og maskiner. Derfor kommer der onsdag d. 28. april 2021 et firma, som beskærer træerne i vores gård – arbejdet sker i samarbejde med Zanne

Desværre kommer det til at gå lidt hård udover vores japanske kirsebærtræ, som vi er nødsaget til at beskære skævt. Grunden er, at vi samtidig vil gøre klar til næste etape af kloakprojektet i gården ved hjørnet af Ourøgade og Sankt Kjelds Gade. Her er vi udfordret på, at der er kælder under fliserne, som går næsten helt hen til kirsebærtræet. Det betyder, at for at maskinerne kan komme til at grave det rigtige sted, er de nødsaget til at komme meget tæt på det japanske kirsebærtræ, hvorfor vi allerede nu i forbindelse med beskæring af resten af haven og med professionel udførelse, gør klar til denne del af kloakprojektet.

Det er både vi i bestyrelsen og Zanne meget kede af, men af flere mulige løsninger, er vi kommet frem til, at denne løsning er den, som gør mindst indhug og med færrest konsekvenser (også økonomiske).

Som det fremgik af formandens beretning på den nylig afholdte digitale generalforsamling, takker bestyrelsen Zanne mange gange for det store frivillige arbejde, som hun med flid og kærlighed bag gør i vores fælles have. Og det sidste år til halvandet med kloakarbejder, har ikke gjort vilkårene bedre. 

Desværre gør corona-restriktionerne, at vi ikke har kunnet afholde årets ordinære generalforsamling med fysisk fremmøde – og som vanligt i haven. Det havde vi i bestyrelsen ellers set frem til, men håber, at vi til næste år atter må mødes i samlet flok i haven – gerne med lidt til ganen og en fysisk snak om væres fælles ejendom.
Normalt vil bestyrelsen overrække en lille opmærksomhed til Zanne i forbindelse med generalforsamlingen, og der vil være applaus fra de fremmødte. Gaven skal vi nok sikre kommer frem, men vi håber I alle ved næste lejlighed, hvor vi atter kan mødes til fælles arrangement i haven, vil være med til at takke Zanne for arbejdet i haven.

De bedste hilsner – og med ønsket om snarligt gensyn i haven,
Bestyrelsen

Åbent havekontor: svar på opklarende spørgsmål

Kære beboere,

Havegruppen har nu afholdt åbent havekontor af to omgange. Her har det, som tidligere meldt ud, været muligt for beboere at stille spørgsmål til materialet, forud for afstemningen på den kommende generalforsamling.
Til de to tidspunkter for åbent havekontor, dukkede ingen beboere op. Dette ser havegruppen som et tegn på, at materialet umiddelbart har været forståeligt og brugbart.

Til gengæld har vi i bestyrelsen modtaget et par henvendelser, som vi ønsker at besvare for alle.

Afstemning og beslutning:
Først og fremmest vil vi gerne igen gøre opmærksom på, at denne afstemning IKKE er den endelige om gårdhaveprojektet. Denne førstkommende afstemning går udelukkende på, at få vished for, at ejerne i foreningen finder det muligt, at træffe en beslutning vedr. gårdhaveprojektet via en digital afstemning. Der vil dermed, på et senere tidspunkt (hurtigst muligt), være en ny digital afstemning, hvor den endelige beslutning om projekt og finansiering træffes – såfremt der bliver stemt FOR forslaget ved denne førstkommende generalforsamling.
Forandringer i haven:
Nogle beboere har udtrykt en forvirring over de to havetegninger, som ses i projektforslaget fra rådgivende ingeniører, PJP (se det omtalte projektforslag fra PJP herunder). Hertil vil bestyrelsen gerne præcisere: Beboere har, i de tidligere afholdte workshops, udtrykt en forkærlighed for vores grønne areal i haven, og især den store græsplæne. Det er derfor besluttet, at denne bevares, og ligeledes de omkringliggende buske og træer i den del af haven. Den store forandring i både forslag A og B, i forhold til vores nuværende have, går således på det store skralde- og grusområde ved porten. Forskellen mellem de to forslag er kort og godt om der skal rives gamle skure ned og bygges nye samt opgraderes til nyt rekreativt overdækket udeområde med grovkøkken og toilet (A) eller blot rives skure ned så foreningen selv, på et senere tidspunkt, skal etablere nye skure (B). For model A vil man desuden i forbindelse med projektet gennemgå havens beplantning, og se om der behov for eventuelt at udskifte enkelte beplantninger.
Finansiering:
Når projektet er afsluttet, og vores fælles gårdhave står skarpere end nogen anden have i byen, optager foreningen et fælleslån. Den enkelte ejer vil her få mulighed for, indenfor en rimelig tidsfrist, at indfri deres del – altså betale pågældende andel kontant. Gør man ikke det inden tidsfristen, deltager man automatisk i fælleslånet. Det er ikke muligt, at betale en andel kontant og indgå i fælleslån med resterende beløb. Til gengæld kan fælleslånet til hver en tid indfries fuldt, mod gebyr. Fælleslånet vil have en løbetid på 20 år.
For dem, der ønsker at betale deres andel kontant, vil betalingen først skulle falde umiddelbart ved projektets afslutning.

Slutteligt vil vi gerne love, at der inden en endelig afstemning og beslutning igen vil blive afholdt minimum to gange åbent havekontor, hvor alle er velkomne til at stille de spørgsmål, der måtte være dukket op i mellemtiden. Alle er som altid også velkomne til at henvende sig til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com eller havegruppen på have@bryggervangen.com

Venlige havehilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Digital generalforsamling 2021 – vejledning

Kære beboere,

Som I nok har opdaget, nærmer vores digitale generalforsamling sig. I den forbindelse, vil vi fra bestyrelsen, her forklare lidt nærmere, hvad der kommer til at foregå.

Alle ejere er indkaldt og har fået mail med information om adgang. Er der opstået et problem, eller har du som ejer i foreningen af en eller anden grund ikke modtaget din invitation, beder vi dig kontakte vores administrator Pia på phs@newsec.dk
Er du lejer i foreningen? Mind meget gerne din udlejer om generalforsamlingen!

Årets generalforsamling er digital. Det vil sige, at alle ejere har fået adgang til en hjemmeside, hvor vi hver især går ind og læser materiale, evt. lægger et forslag op og stemmer om de emner, der skal stemmes om. Der vil ikke, som vi kender det fra en normal, fysisk generalforsamling, være live fremlæggelser af regnskab, budget, formandens beretning, eller forslag fra beboere. Dette giver den fordel, at den digitale generalforsamling ikke skal gennemføres på ét bestemt tidspunkt, men at alle ejere kan tilgå generalforsamlingen præcis når det passer den enkelte. Det er desuden en meget corona-venlig løsning, som samtidig sikrer, at vi kan have fremskridt med projekter på ejendommen.

Tidslinien for den digitale generalforsamling ser således ud:
– Fra tirsdag d. 20. april kl 8.00 – onsdag d. 21. april kl 8.00: mulighed for ejere at stille forslag de ønsker behandlet på årets ordinære generalforsamling.
– Fra onsdag d. 21. april kl 12.00 – fredag d. 23. april kl 12.00: afstemning.
– Hurtigst muligt derefter: referat og resultat formidles til alle ejere som vanligt.

Dette betyder at hvis du ikke har noget forslag du ønsker stillet, skal du først logge ind på generalforsamlingen mellem onsdag d. 21. april kl 12.00 – fredag d. 23. april kl 12.00. Det vil ikke være muligt, at afgive din stemme udenfor dette tidsrum.

Herunder er vedhæftet materialet til årets generalforsamling. Derudover, en hjemmelavet vejledning for ejere, som forhåbentlig hjælper på at finde vej til årets generalforsamling.

Synes dette, på trods af bestyrelsens velmente intentioner, alligevel for omstændigt, eller passer det ikke ind i planerne, kan du som ejer allerede nu oprette en fuldmagt. Her bruger du samme link, brugernavn og kodeord. Der kan så, i øverste højre hjørne oprettes en fuldmagt.
Det er også muligt at sende en fuldmagt til bestyrelsen via mail på bestyrelse@bryggervangen.com
Denne skal indeholde fulde navn på ejer, adresse og ejerlejlighedsnummer (dette er anført på din indkaldelse).

Bestyrelsen håber som altid på stor deltagelse!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Bestyrelsen og havegruppen holder åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet, inden vi går til afstemning om forslaget. Vi har afsat to datoer, hvor alle ejere/beboere er velkomne til at stille spørgsmål til forslaget.

Åbent kontor vil finde sted:
onsdag d. 14. april kl. 17.30-18.30
og
lørdag d. 17. april kl 12.00-13.00

I begge tidsrum vil repræsentanter fra bestyrelsen og havegruppen være at finde i vores fælles gårdhave (forhåbentlig er vejrguderne med os) med god afstand. Her vil det være muligt at stille opklarende spørgsmål til projektet, og det materiale, der er sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle ejere i foreningen.
Samme materiale kan ses her:

Har du spørgsmål, men ikke mulighed for at møde op på et af de to tidspunkter, er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Vinterlige hilsner fra Bestyrelsen og Havegruppen

Hovedrengøring af trappeopgangene

Kære beboere

Der vil i de kommende uger blive foretaget hovedrengøring af trappeopgangene. Der vil bl.a. blive påført polish på trappebelægningen, hvilket betyder at man helst skal undgå for meget aktivitet på dagen, hvor polishen påføres. Firmaet som udfører opgaven, vil sørge for at sætte seddel op med præcis dato for rengøringen i de enkelte opgange. Der henstilles til, at måtter og fodtøj m.v. fjernes fra opgangen i den respektive periode. 

Skulle der stadig stå ting i trappeopgangen, vil firmaet muligvis fjerne det og stille det i bunden af trappeopgangen (uden ansvar).

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskeri: maskine 1 er i stykker

Kære beboere,

Vi oplever desværre problemer med maskine 1 i vaskeriet, hvorfor vi anbefaler at benytter maskine 2 eller 3 i stedet.
Har du booket tid på maskine 1 bedes du selv afbestille og/eller ombooke din vasketid.

Bestyrelsen kan i øvrigt oplyse, at der er en opgradering af vaskeri (særligt maskiner og dørlås) på tegnebrættet. Vi melder nærmere ud, når vi kender detaljerne.

Venlige påskehilsner fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære beboere,

Som vi tidligere har meldt ud, bliver dette års ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 20. april.

Til forskel fra tidligere år, vil vi i år afholde generalforsamlingen digitalt. Bestyrelsen har besluttet sig for denne løsning dels for at vi i planlægningen ikke er afhængige af myndighedernes svingende niveauer af corona-restriktioner, og dels for at vi forhåbentlig kan komme et skridt videre med vores kloak- og gårdhaveprojekt uden at skulle afvente myndighedernes beslutning om genåbning til en grad, hvor vi kan mødes fysisk.

Den digitale generalforsamling vil blive indkaldt som normalt. I skrivende stund lægges der sidste hånd på indkaldelse og medfølgende materiale. Dette vil blive sendt ud til alle beboere kort efter påske.

Udover indkaldelse vil alle ejere modtage et separat link til platformen ‘digital generalforsamling’, kort før generalforsamlingen begynder. Via platformen ‘digital generalforsamling’ vil det være muligt for alle ejere at deltage og afgive sine stemmer om eksempelvis årets regnskab, næste års budget og andre forslag der stilles på generalforsamlingen.

På denne måde har alle ejere mulighed for at deltage i årets ordinære generalforsamling, og samtidig overholde myndighedernes corona-restriktioner.

Har du forslag, som du ønsker taget op på den ordinære generalforsamling, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Eftersom generalforsamlingen vil foregå digitalt og der dermed ikke er mulighed for at forklare forslag, eller svare på spørgsmål fra andre ejere, opfordrer bestyrelsen til, at forslag er konkrete og beskrevet i detaljer.
Send dit forslag til bestyrelse@bryggervangen.com senest d. 12. april 2021.

Bestyrelsen ser frem til årets ordinære generalforsamling, på trods af de ændrede omstændigheder. Vi håber på stor deltagelse.

Venlige forårshilsner fra bestyrelsen

Påmindelse: koncert i haven

Kære beboere,

Hermed bare en kort påmindelse om vores gratis udendørs koncert i haven i morgen eftermiddag. Koret fra Østerbros Musikskole starter koncerten mandag d. 22/3 kl 17.30.
Så kære beboere, åbn jeres vinduer og altandøre i morgen eftermiddag, og nyd 20-30 minutters koncert med Østerbros Musikskole.

Koret overholder selvfølgelig alle corona-restriktioner, ligesom arrangementer i denne stil er dækket under kulturministeriets retningslinier. Alle deltagerne i koncerten er ligeledes testet inden koncerten.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen