OBS: der støbes gulv i kælderen

Kære beboere,

Vi vil blot gøre opmærksom på, at der de næste dage vil blive støbt gulv i kælderen under Ourøgade, hvor der har været gravet op i forbindelse med kloakprojektet.

Vi henstiller til, at man ikke færdes i kælderen under Ourøgade 31-33 resten af ugen (fra onsdag d. 21/7 til og med fredag d. 23/7). Der vil blive stillet afspærring op, og når denne er fjernet igen, må man færdes på det nye gulv.

Vi takker for forståelsen og håber ikke det giver for store gener.

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen

Gårdhaveprojekt – det videre forløb

Kære beboere, 

Står din cykel/andre personlige genstande i det lysegrå skur eller i gården ved Sankt Kjelds gade? Fjern den venligst fra gården af hensyn til gårdhaveprojektet.

Efter den ekstraordinære generalforsamling har det nu været muligt for bestyrelsen og havegruppen, at komme videre med aftalerne i forhold til blandt andet bank og byggekredit. Det betyder også, at vi kan komme videre med både kloakfirmaet og nu også brolægger. Alt i alt tegner der sig et billede af, at vi fra nu og i løbet af august, kan tage et ordentligt ryk med projektet i gården.

I forhold til kloak, så vil der i de kommende uger blive gravet omkring kælderen under selve gården ved varmecentralen (hjørnet af gården ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade). Det er et kringlet hjørne, hvor kloakfirmaet er blevet bedt om, at minimere opgravning af have og passe rigtig godt på eksisterende træer og planter.

Pladsen i dette område af gården, vil i de kommende uger blive endnu mere trængt. Der skal graves op samtidig med, at der skal være plads til materialer, maskiner og affaldscontainere. Det forventes, at de to lysegrå skure/overdækninger, hvor der pt. opbevares cykler og diverse havemaskiner skal rives ned snarest muligt.
Derudover er vi i disse dage samtidig i dialog med brolæggere om, at der allerede i løbet af august kan startes op med ny belægning i gården. Her er planen, at der startes ved det lille skraldeskur i gården ved Bryggervangen, og følger samme rækkefølge, som kloakfirmaet har renoveret gården.

Derfor har Bestyrelsen og Havegruppen brug for alles hjælp i forhold til opbevaring og ’trafik’ i gården. Vi henstiller til, at cykler og andre genstande, enten parkeres på gaden eller i egne kælderrum. Det er midlertidigt muligt at parkere og bruge arealerne, som allerede er færdige i forhold til kloakdelen, men når brolæggeren går i gang med at lægge fliser (begyndende fra Bryggervangen), vil dette område også være spærret. 

Det overdækkede cykelskur skal tømmes. Ligeledes skal området udenfor skraldeskurene ved Sankt Kjelds Gade ryddes. Det vil naturligvis være bedst, hvis ejere og beboere selv sørger for, at cykler eller andet fjernes og eventuelt placeres foran bygningen ude på gaden. Hvis ikke cyklerne er fjernet inden d. 26. juli 2021 (meget gerne tidligere), vil ejendomsservicen sørge for, at de vil blive flyttet ud på gaden.
Vi går nu ind i en periode, hvor vi henstiller til, at alle private genstande fjernes fra gården. Vi vil melde ud løbende, som arbejdet skrider frem.

Vi igangsætter også snarligt en cykeloprydning efter gældende regler, men inden denne er færdigeksekveret, skal vi gerne være nået meget længere med gården. Information omkring cykeloprydningen, vil blive meldt ud særskilt.

Vi beklager meget de gener, som der måtte være i forbindelse med denne udmelding, men håber samtidig på en smidig overgang, så vi undgår unødige stop og eventuelle forsinkelser.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen & havegruppen

OBS: lukkede skraldeskakter

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården/kælderen må vi desværre udvide omfanget af lukkede skraldeskakter. Dermed lukkes skraldeskakter i følgende opgange:

Ourøgade 27 – 29 – 31 og 33 samt Sankt Kjelds Gade 23 OG Sankt Kjelds Gade 25, 27, 29

Skakterne vil være lukkede fra der kommer skilt og strips på, og indtil dette igen bliver pillet af.

Vi beklager de gener som projektet medfører, men det er desværre nødvendigt, for at vi kan holde fokus på at komme videre – og jo mere alle hjælper, desto hurtigere bør vi også komme i mål.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Tak for hjælpen i Ourøgade 33

Kære beboere – særligt i Ourøgade 33,

Først og fremmest vil vi gerne takke beboerne i Ourøgade 33 for at overholde restriktionerne omkring afløbene i dag. Vi har fået melding fra kloakmesteren sidst på dagen, og arbejdet er forløbet så godt som han havde haft forhåbninger om. Han beder os sige tak til beboerne, for det er en stor hjælp – mange tak!

Derudover må I alle undskylde at der lige er kommet et ekstra opslag ud, som skulle minde beboerne i Ourøgade 33 om ovennævnte restriktioner. Det skulle være kommer i går, men af uvisse IT-mærkeligheder er det først blevet sendt ud nu.

Vi er færdige med meldinger for i dag. Undskyld og tak!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

HUSK: midlertidigt lukket for vandet – brug ikke afløbet!

Kære beboere i Ourøgade 33,

I forbindelse med kloakarbejdet, vil der på torsdag d. 24/6 fra kl 08.00-16.00 blive blokeret for faldstammerne i hele opgangen Ourøgade 33, samt lukket for vandet.

Dette betyder, at man under ingen omstændigheder må benytte afløb / WC / vaskemaskine / opvaskemaskine i tidsrummet. Der må IKKE hældes noget i afløbet i tidsrummet.
Gør man alligevel dette, risikerer vi tilbageløb og dermed oversvømmelser i lejlighederne, hvilket givetvis vil betyde ekstra omkostninger og forsinkelse i projektet.
I fald du vælger at tappe vand af, før der lukkes, må du ikke hælde eksempelvis opvaskevand i hverken afløb eller toilet.

Vi ved, at dette meldes ud med kort varsel. Gode håndværkere er travlt optaget i tiden, hvilket betyder at vi booker, så snart vi får en mulighed for det.
Derfor kort varsel på den her og vi beklager de gener, I måtte opleve.

Vi håber på forståelse og som sædvanligt godt samarbejde med alle de berørte beboere!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

OBS: støvgener i kælderen under Sankt Kjelds Gade

Kære beboere,

I forbindelse med arbejdet på kloakken, vil der i den kommende tid kunne opleves øgede støvgener i kælderen under Sankt Kjelds Gade.
Bestyrelsen opfordrer derfor til at man overdækker og/eller fjerner ting fra kælderen, der kunne tage skade.

Vi kan desværre ikke sige noget konkret om arbejdets varighed, da dette afhænger meget af tilgængelighed af materialer, men det skal forventes af tage nogle uger.

HIlsner fra bestyrelsen

OBS: midlertidigt lukket for vandet – brug ikke afløbet!

Kære beboere i Ourøgade 33,

I forbindelse med kloakarbejdet, vil der på torsdag d. 24/6 fra kl 08.00-16.00 blive blokeret for faldstammerne i hele opgangen Ourøgade 33, samt lukket for vandet.

Dette betyder, at man under ingen omstændigheder må benytte afløb / WC / vaskemaskine / opvaskemaskine i tidsrummet. Der må IKKE hældes noget i afløbet i tidsrummet.
Gør man alligevel dette, risikerer vi tilbageløb og dermed oversvømmelser i lejlighederne, hvilket givetvis vil betyde ekstra omkostninger og forsinkelse i projektet.
I fald du vælger at tappe vand af, før der lukkes, må du ikke hælde eksempelvis opvaskevand i hverken afløb eller toilet.

Vi ved, at dette meldes ud med kort varsel. Gode håndværkere er travlt optaget i tiden, hvilket betyder at vi booker, så snart vi får en mulighed for det.
Derfor kort varsel på den her og vi beklager de gener, I måtte opleve.

Vi håber på forståelse og som sædvanligt godt samarbejde med alle de berørte beboere!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Porten i uorden

Kære beboere,

Porten er lige nu i uorden, og den vil derfor i perioder stå åben. Tekniker er tilkaldt, og skulle komme først på ugen.

Vi beklager de gener det må medføre, og satser stærkt på, at den snart er i orden igen!

Varme hilsner fra bestyrelsen

Midlertidig lukning af skraldeskakter

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården/kælderen må vi desværre lukke skraldeskakter i følgende opgange:

Ourøgade 27 – 29 – 31 og 33 samt Sankt Kjelds Gade 23

Skakterne vil være lukkede fra der kommer skilt og strips på, og indtil dette igen bliver pillet af.
Der vil også være lukket for toilettet i gården, indtil denne del af projektet er færdigt.

Vi beklager de gener som projektet medfører, men det er desværre et nødvendigt, for at vi kan holde fokus på at komme videre – og jo mere alle hjælper med til, at gøre deres for, at vi lykkedes, desto hurtigere bør vi også komme i mål.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Det videre forløb med arbejdet i gården – juni 2021

Kære alle ejere og beboere,

Som de fleste er bekendt med, har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling om det videre forløb af gårdhaveprojektet. Med udgangspunkt i afstemningens udfald (se fremsendte referat), arbejder såvel bestyrelsen som havegruppen intenst videre med det valgte gårdhaveprojekt. Dette betyder opdateringer af kontrakter, indhentning af tilbud, udarbejdelse af endeligt projektmateriale og -plan, hjemtagelse af byggekredit samt fokus på, fremdrift ift. de arbejder, som allerede foregår i gården.

Kloakprojektet fortsætter, så vi har fremdrift mens årstiden er med os. Det er fortsat første prioritet, at kunne eksekvere, mens vi samtidig balancerer med likviditeten, og stadig sikrer at vi er en økonomisk sund ejerforening.

Arbejdet med kloakken i gården er nu koncentreret omkring hjørnet ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade, som nok er den mest komplicerede del af kloakarbejdet. Vi har desværre måttet nedlægge en del af stakit, belysning og beplantning ved opholdsområdet omkring grillpladsen, for at kunne grave udenom kælderrummene ved varmecentralen.

Dette betyder samtidig også, at pladsen i gården bliver mere trang. Cykelstativerne i det berørte område nedlægges midlertidigt, og vi henviser til den bagerste del af gården eller ude på gaden – og som altid er man også velkommen til at bruge eget kælderrum.

Derudover skal der graves op omkring kloakrørene inde i/under bygningen. Der vil derfor være en del maskiner, som desværre både støver og larmer. Man må derfor forvente ekstraordinært meget støv i kælderrummene i området, hvor arbejdet foregår.
Vi opfordrer derfor til, at man tjekker sit kælderrum for ejendele der ikke tåler den slags, og får dækket godt af dernede.

Vores ejendomsservice vil desværre i perioder ikke have mulighed for at tømme skraldeskakterne pga arbejdet i kælderen. Derfor er vi nødt til at lukke midlertidigt for skraldeskakterne i det berørte område, muligvis i nogle måneder. Der henstilles til, at man som beboer går ned med sit skrald ved skraldearealet i det store skraldeskur i gården mod Sankt Kjelds Gade.

Der vil være enkelte kælderrum, som skal tømmes, da kloakrørene går igennem dem. De berørte ejere af kælderrummene er kontaktet.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Overfyldte papcontainere = ingen afhentning

Kære beboere,

Ovenpå ugens opslag vedr. efterladte ejendele og skrald i ejendommens fællesarealer, må vi endnu engang også konstatere, at vores papcontainere er MEGET overfyldte.
Dette skyldes ikke, at vi ikke har kapacitet på ejendomme til at rumme al vores pap, men at beboere ikke gør sig den umage at folde pappet sammen.
Papkasser, som ikke er foldet sammen, fylder meget mere end hvis man lige tager sig de par ekstra minutter, og folder dem sammen.

Når låget ikke kan lukkes på en papcontainer, risikerer vi, at skraldemændene ikke vil tage den med – det er de i deres gode ret til. Derfor må vi endnu engang bruge vores fælles penge på, at rydde op efter beboere på ejendommen. Dette kan undgås, hvis alle giver en hånd med i det daglige – eksempelvis ved at folde egne papkasser sammen, når de kommes i containeren.

På forhånd tak!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Ophobning af skrald i fællesarealerne

Kære beboere,

I forbindelse med branden i gården tidligere på ugen, har vi gennemgået fællesarealerne – både i haven og i kælderen.
Især i kælderen står der i øjeblikket uretfærdigt meget skrald, affald og rod i gangene.

Vi må derfor endnu engang minde alle beboere om, at det ikke er tilladt at efterlade genstande i fællesarealerne. Dette gælder også arealet under trapperne. Alle fællesarealerne er brandveje og SKAL holdes frie. Derudover koster det foreningen penge, når vi på et tidspunkt er nødsaget til at tømme arealerne. Det koster at komme af med storskrald, og samtidig koster det i ekstra timer til vores vicevært. Denne ekstra omkostning betaler vi som forening for af vores fælles kasse. Penge, som i stedet kunne være brugt på noget andet.

Vi håber at alle beboere kan respektere dette, og hjælpe til at holde orden på vores fælles ejendom.

Venlige hilsner fra bestyrelsen