Opdatering på kælderarbejde

Kære beboere,

Nu er der efterhånden gået godt en måned med projektet om at eliminere rotter under Bryggervangen.

Kloakmesteren melder, at der er fjernet en del rotter – dog ønsker Københavns Kommune at opretholder fælderne. Samtidig oplyser kloakmesteren, at alle defekte rør nu er reparerede, men at udgravningen omkring rørene først kan tildækkes, og dermed reetablere gulvet, når den udvendige del er afsluttet.

Bestyrelsen havde håbet på adgang til kælderen inden jul, men vi er af Københavns Kommune og kloakmester blevet anbefalet først at åbne for kælderen, når det udvendige arbejde er afsluttet.

Den sidste oplysning vi har fået er at det vil ske i anden halvdel af januar.

Bestyrelsen er opmærksom på at en del beboere gerne vil ned og afhente enkelte egendele og vi vil forsøge at imødekomme det, hvis I henvender jer direkte til bestyrelse og vicevært på mail. Husk at skrive, hvilket kælderrum det drejer sig om.

Vi gør igen opmærksom på, at der har været rotter i kælderen, og det kan have sat sine spor (ekskrementer), hvorfor vi endnu engang opfordrer til at alle ejendele rengøres/desinficeres før de tages i brug.

Vi beklager de gener dette medføre og beder om tålmodighed i juletiden.

Julehilsner fra Bestyrelsen

Skraldeskakter lukkes i Ourøgade 23-25

Kære beboere,

Der er desværre observeret spor af rotte(r) i det indendørs kælderareal ved Ourøgade 23-25.

Vi er af kommunen blevet bedt om i første omgang, at lukke for skraldeskakterne i dette område.
Dette vil ske fra mandag d. 16. december 2019.

Indtil yderligere information foreligger, er det dog stadig tilladt at benytte kælderen, men det vil ikke være muligt at benytte skakterne i dette område, hvorfor vi henviser til at skrald afleveres i containerne i gården.

Bemærk venligst at kælderen og skakterne ved Bryggervangen fortsat er lukket.
Husk ligeledes, at låget på containerne skal kunne lukkes helt for ikke yderligere at tiltrække rotter og andet utøj.

Vi beklager de gener, som problemet måtte give, men håber på at alle respekterer de restriktioner, som skadedyrsbekæmperne har bebudet.
Desværre vides det på nuværende tidspunkt ikke, om det på sigt kan være nødvendigt at lukke periodisk for denne del af kælderen. Det vil kunne ske med kort varsel, og vi henstiller generelt til at man sørger for, ikke at have vigtige ejendele i kælderen.

Da der er observeret rotter i kælderen, minder bestyrelsen om at desinficere alle ejendele fra kælderrum, inden de tages i brug eller bringes op i lejlighederne.

Vi vil løbende orientere via hjemmesiden www.bryggervangen.com, når der sker opdateringer i sagen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hovedrengøring af trappeopgange

Kære beboere,

I starten af december påbegyndes hovedrengøring af trappeopgangene.

Vi begynder med Sankt Kjelds Gade, derefter Ourøgade og til slut Bryggervangen. Der tages cirka en opgang om ugen og firmaet, som udfører opgaven, vil sørge for at sætte seddel op med præcis dato for rengøringen i de enkelte opgange.

Der henstilles til, at måtter og fodtøj m.v. fjernes fra opgangen i den respektive periode. Skulle der stadig stå ting i trappeopgangen, vil firmaet muligvis fjerne det og stille det i bunden af trappeopgangen.

Venlig hilsen Bryggervangens bestyrelse

Opdatering på rotteproblemer i kælder

Kære beboere,

I den aflukkede del af kælderen fra Ourøgade 21 til Bryggervangen 16, går vi nu ind i fase 2:
Vi påbegynder kloakarbejde i kælderen for at udbedre de alvorlige kloakskader, som kloakken lider af, og der vil derfor være støv- og støjgener fra kælderen fra begyndelsen af næste uge. 

Arbejdet som udføres, skulle udføres i forbindelse med det større gårdprojekt, men da kloakskaderne er årsag til rotteproblemerne, går denne del af kloakarbejdet i gang allerede nu. 

I løbet af arbejdet vil der være besøg af rottefængere, og bestyrelsen minder derfor om, at man ikke lader affald stå hen i gården, men kommer det i containerne med det samme og sørger for at lukke containerne helt. 

Kælderen under Ourøgade 21 til Bryggervangen 16 er fortsat aflukket indtil arbejdet er udført og rotterne er fanget.
Vi beder alle beboere respektere dette.

Venlige hilsner fra Bryggervangens Bestyrelse

OBS: adgang til kælderrum

Kære beboere,

I forbindelse med rottesagen i kælderen (se yderligere på bryggervangen.com), har vi behov for at komme ind i flere kælderrum, heraf det
ikke-nummererede kælderrum, ved siden af kælderrum nummer 118.

Nøglen til kælderrummet bedes lagt i bestyrelsens sort postkasse i gården hurtigst muligt. Sker dette ikke inden tirsdag, ser vi os nødsaget til at tiltvinge os adgang på anden måde, for at vi for alle beboeres bedste, kan komme hurtigt videre i sagen.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med dette kan stilles til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Venlige hilsner fra Bryggervangens bestyrelse

Adgang til barnevognsrum/kælder lukkes

Kære beboere,

Her i november skulle der efter planen være lodtrækning til plads i barnevognsrummet. Grundet udfordringer med rotte(r) i det afsnit af kælderen, hvor barnevognsrummet er placeret, kan vi ikke tilbyde plads til barnevogn fra november og frem til efter kælderen igen bliver frigivet.

Læs hele opslaget omkring lukning af kælder pga. rotter på www.bryggervangen.com

De beboere, som pt har adgang til barnevognsrummet bedes tømme rummet for genstande og
aflevere deres nøgle inden den. 6. november 2019.
Venligst aflever nøglen i den sorte postkasse i gården ved kældertrappen til Ourøgade 33, oplys gerne navn/adresse ved aflevering.

Følg www.bryggervangen.com for yderligere information om status for situationen i kælderen. 

Klik på dette link til tidligere opslag om barnevognsrum. 

Venlige hilsner fra Ejendomsservice og Bestyrelsen

Lukning af kælderen pga. rotter

Kære beboere,

Vi har desværre rotter i kælderen igen.
Denne gang fra opgangene Ourøgade 21 til og med Bryggervangen 16.

Skadedyrsbekæmperne har bebudet, at kælderen skal lukkes fra
onsdag d. 6/11 og i første omgang en eller to måneder frem for at få bekæmpet rotterne dernede. 

Det betyder helt konkret at:
– hele kælderarealet, altså inklusiv egne kælderrum, vil være aflukket fra og med onsdag d. 6/11
– skraldeskakterne vil blive lukket. Skrald skal smides ud i de respektive containere i gården. Husk, at låg på container skal være lukket / kunne lukkes, for ikke at tillokke yderligere rotter eller andet utøj
– hvis I har brug for at tilgå ejendele i jeres kælderrum skal de hentes ud inden onsdag d. 6/11. Husk, at desinficere alt I tager med op, da det kan have været i kontakt med rotter

Vi ved godt, at det er meget ubelejligt, men der er desværre ingen vej udenom.

Jo bedre folk respekterer aflukningen, desto hurtigere kan vi åbne op igen.  

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Ny port er monteret!

Kære beboere,

Vi har godt nyt!

Vores nye port er nu monteret. Hvis I endnu ikke har været den vej igennem gården, kan den ses her:

Ved designet af den nye port har bestyrelsen lagt stor vægt på at der skulle være så få støjgener og så simpel automatik som muligt.
Vi håber, at den nye automatik lever op til det.

Vi kan oplyse, at det er de eksisterende nøgler, som bruges til at åbne porten fra ydersiden og at porten åbnes med trykknap fra indersiden.
Porten vil automatisk lukke efter få minutter.

Det er selvfølgelig stadig bestyrelsens bedste råd til alle beboere, at vi alle er med til at sikre, at uvedkommende ikke færdes på ejendommen, ved at sikre at andre ikke går igennem porten, når den er i brug.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Frie kælderarealer

Kære beboere,

Bestyrelsen gør igen opmærksom på at opgange og fællesarealer i kælder ikke er til brug af opbevaring af personlige genstande, eksempelvis barnevogne.

Det er af Brandmyndighederne observeret, at der står genstande i kælderarealerne og i opgangene og dette er ikke tilladt

Ved overtrædelse kan ting fjernes uden ansvar.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Update på rotter

Kære beboere,

I opbevaringsrummet ved kælderindgangen til Ourøgade 23 er der blevet fundet en rotterede, som nu er blevet bortskaffet.
En kloakmester har i dag blokeret afløbet, sådan at rotterne ikke kommer igen.
Et professionelt rengøringsfirma er hyret til at gøre området rent hurtigst muligt. Indtil da er indgangen og nedgangen spærret af hygiejnehensyn.

Flere beboere har skrevet til bestyrelsen om rotter i kælderen fra hjørnet mellem Ourøgade og Bryggervangen. Vi tager fat i Københavns kommune for at få styr på, om rotterne kom fra reden ved Ourøgade 23, eller om de har bo i et kælderrum, for dernæst at få styr på dem dernede. 

Imidlertid minder vi alle beboere om at tage de nødvendige hygiejnehensyn, hvis I skal have fat i ting fra jeres kælderrum, og særligt, hvis I tager dem op i lejlighederne. Sæbe og desinfektion, samt handsker, er udgangspunktet: Læs mere på side 6 i på https://mst.dk/media/118283/rotte_smitterisiko_a4.pdf

Venlig hilsner fra Bryggervangens bestyrelse

Vi har rotter igen

Kære beboere,

Vi er desværre endnu engang plaget af rotter i kælderen.

Vi havde fanget den rotte, som holdt til i kælderen, men nu er der desværre kommet nye til i gården i hjørnet omkring Ourøgade og Bryggervangen.

Sammen med Københavns Kommune arbejder vi endnu engang på at blive rottefrie så hurtigt som muligt.
Indtil det lykkes vil vi dog gøre alle beboere opmærksomme på, at være varsomme med eksempelvis sovende børn i barnevogne og grundige med hygiejne efter at have været i vores fælles gård/kælder, og som altid sørge for at kælderdøre lukkes efter brug.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen