OBS: rottesagaens fortsættelse

Kære beboere,

Vi er nu klar til at give operation “kom af med alle rotterne” endnu et forsøg!

Dette kommer til at foregå på onsdag d. 12 fra kl 11.00.

Kælderen er lukket indtil I hører nærmere!

Til de berørte beboere, som endnu ikke har afleveret nøgle til deres kælderrum: I bedes lægge en nøgle i postkassen ved ejendomskontoret (eller postkassen i gården) vedlagt en seddel med navn, adresse og kælderrumsnummer. Nøglen skal afleveres senest på tirsdag d. 11 kl 19.00

De kælderrum, vi ikke har nøgler til er vi nødsaget til at åbne alligevel, da vi SKAL have alle tomme på samme tid. Det vil derfor, vil være en stor hjælp for os at have alle nøgler.

På forhånd tak for hjælp og forståelse!

Mange hilsner fra bestyrelsen

Opdatering på rottesag

Kære beboere,

Som I måske har bemærket, har der i dag været gang i at tømme kælderen, for at finde den endnu tilbageværende rotte.
Vi må desværre meddele, at det efter ihærdige forsøg, ikke er lykkedes, at komme problemet til livs ved dagens forsøg.

Dette betyder, at kælderen stadig er lukket!

En enkelt positiv ting ved dagens forsøg er, at der er fundet adskillige tegn på, hvor rotten befinder sig, så man nu har en stærk formodning om, hvor den er. Det betyder dog også, at der skal skrappere midler til.

Københavns Kommune vil nu sætte en ny dato snarest muligt, hvor man vil gøre endnu et forsøg. Vi holder alle beboere opdaterede herom.

For de berørte beboere, som ikke har nået at indlevere nøgler til kælderrum til dagens forsøg, er der derfor stadig mulighed for at aflevere nøgle. Læg den i postkassen ved ejendomskontoret (eller postkassen i gården), og skriv hvilken adresse + kælderrum nøglen hører til.
De allerede indleverede nøgler er i bestyrelsens varetægt.

Bestyrelsen har de største forhåbninger om, at sagen snart kan afsluttes.
Alle beboere er som altid velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com, hvis der skulle være spørgsmål.

Venlige valgdagshilsner fra Bryggervangens Bestyrelse

Kælderrum 47-60

Kære beboere med kælderrum 47-60

Vi har fået et “hul” i et skadesservice firma kalender og kan få tømt kælderrummene på onsdag d. 5/6-19 fra kl. 8 af, så derfor har vi brug for jeres nøgle til jeres kælderrum.

I bedes lægge dem i postkassen ud til gaden ved ourøgade 33 ejendomskontor, i en kuvert eller pose med en seddel, hvor der står hvilken nr kælderrum i har, samt en adresse på jeres lejlighed, så vi kan lægge nøglen tilbage i jeres postkasse, når vi har sat tingene ned igen.

Nøglerne skal senest være afleveret onsdag d. 5/6-19 7:30.

Mvh

Viceværten

Containere i gården

Kære beboere

Grundet nedbrud på Københavns affaldsservice biler, er der ikke blevet afhentet affald i ejendommen. Derfor opfordrer vi til at i strækker den en smule med at gå ned med jeres affald, så containerne ikke bliver alt for fyldt eller affaldet bliver stillet ved siden af.

Mvh

Viceværten

Update Porten

Kære beboere

Vi har haft et firma ude, der desværre ikke kunne lave porten, grundet gitteret var for tungt.

Vi har kontakt til et andet firma, som kigger på den i næste uge.

Vi opfordrer til at alle stadig sørger for at porten er lukket inden vi forlader ejendommen.

Mvh

Viceværten

Husk at vise hensyn

Kære beboere,

Sommeren er kommet.
Det betyder, at gården bliver brugt flittigt og vi kan nyde vores dejlige altaner.
Det er skønt!

Men husk nu at vise hensyn til naboerne og sørg for at overholde foreningens husorden. Det betyder bl.a. at der skal være stille, og det derfor ikke er tilladt at spille høj musik, efter klokken 23. 

Vi beder alle beboere om at overholde reglerne for vores fælles arealer. Læs venligst om husordenen her:

Hilsen fra Bestyrelsen

Update kælderen

Kære beboere

Kælderen er nu åben igen på nær området ved kælderrum 47-60.

De midlertidige døre er fjernet og det er tilladt igen at gå derned. Man må dog ikke gå ind eller i gennem de to døre der ikke er fjernet endnu, da der stadig er rotter derinde, og de må ikke slippe ud, for så skal vi starte forfra.

I løbet af de 5 dage vil skakterne også blive åbnet, og i næste uge, vil der komme yderligere information omkring, hvordan vi løser situationen omkring det sidste område.

Mvh

Viceværten

Overtrædelse af husordenen

Kære beboere,

Det er observeret, at der holder motoriserede køretøjer i gården, hvilket er imod vores husorden.

Bestyrelsen har tidligere fastgjort en informationsseddel i et plastikchartek på motorcyklen, hvor vi har bedt om at denne bliver fjernet omgående. Dette er endnu ikke sket, hvorfor vi nu melder ud her på hjemmesiden, og håber at informationen kommer ud til rette vedkommende.

Samtidig er det ligeledes af flere beboere observeret at der er en løs kat i gården. Bestyrelsen har en mistanke om hvor katten hører til, og har forsøgt at kontakte beboeren af flere omgange.
Her henstiller vi igen til at husordenen overholdes, hvori det tydeligt fremgår, at der ikke må medbringes ellers færdes husdyr i vores fælles gård.

Vi beder alle beboere om at overholde reglerne for vores fælles arealer. Læs venligst om husordenen her:

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Update på rottesituation

Kære beboere

Vi er desværre ikke blevet rottefri endnu. Vi har i langt tid nu prøvet med fælder, og flere forskellige slags fodder, men det er ikke lykkes, da der er noget spisligt i kælderrumene, som rotter kan leve også kan leve af. (Fx sterinlys, protein pulver osv.)

Det betyder at vi desværre skal tømme kælderrum 47-60, da det er i den sektion der er spor og aktivitet.

Der kommer nærmere info omkring dato osv. ifbm tømning af kælderrummene.

Resten af kælderen vil blive genåbnet en gang i næste uge, når jeg har fået Go fra skadedyrsservice.

Mvh

Viceværten

Cykeloprydning step 2.

Kære beboere

Der er nu sat strips på alle cykler, så i bedes huske at få dem klippet af.

Er de ikke klippet af inden d. 1-2 juni, vil cyklerne med strips blive sat ned i det område, hvor der før var storskrald, hvor de vil stå i 3 ugers tid inden de bliver afhentet af Københavns Kommune.

Mvh

Viceværten