Ny port

Kære beboere,

Efter en længere proces, hvor vi har undersøgt forskellige muligheder, kan vi nu fortælle, at vi har bestilt en ny port til foreningen.

Vi har undersøgt mulighederne for at reparere på den gamle, men tilbuddene på dette var i stil med at bestille en helt ny, hvorfor det blev den endelige løsning. Den nye port vil desuden have en mere driftsikker motor, hvilket vi har oplevet problematisk ved den gamle port.

Vores nye port har selvfølgelig en vis leveringstid, men I vil opleve at den kommer op i løbet af efteråret.

Vi håber desuden at en ny port vil mindske problemer med eksempelvis tyveri i vaskekælderen, hvilket vi oplever lige nu.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Alle skraldeskakter er åbne

Kære beboere,

Efter at kælderen er blevet genåbnet, har vi selvfølgelig også åbnet skraldeskakterne, som i samme forbindelse har været lukkede.

Skiltene vil blive taget ned i løbet af ugen – medmindre I beboere vil være os behjælpelige med dette…

Vi beklager endnu engang de uhensigtsmæssigheder, der måtte have været for de berørte beboere i forbindelse med håndtering/indfangelse af rotterne.
Vi havde selv ønsket, at dette gik hurtigere, men vi kan oplyse, at vi har fået stor ros fra Københavns Kommune, og i samme forbindelse har fået at vide, at det ikke kunne have været gjort anderledes.

Vi ønsker alle en dejlig sommer, og husk som altid at holde dørene lukkede, når I benytter vores fælles have.

Mange sommerhilsner fra bestyrelsen

Kælderen er åben!

Kære beboere,

Hele kælderen er nu åben og vi er rottefri!

Dette betyder dog også, at de beboere, som har haft lukket for adgang til deres kælderrum, skal være opmærksomme på rotteefterladenskaber.
Disse er sundhedsskadelige, og bestyrelsen opfordrer til grundig rengøring og desinfektion før ting tages i brug jf. Miljø- og fødevarestyrelsens anbefalinger.

Rotters efterladenskaber kan bære weils sygdom, som har influenza-lignende symptomer og kan være alvorlig, hvis ubehandlet. Vær derfor ekstra opmærksom på dette.

Alle nøgler, der har været indleveret er nu tilbage i ejernes postkasser.

Vi vil fra bestyrelsen gerne takke alle beboere for tålmodighed og forståelse gennem hele denne lange proces.

Er der nogen spørgsmål, opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Mange hilsner fra bestyrelsen

Opdatering på rottesag

Kære beboere,

Formiddagens aktion mod kælderrotten har været succesfuld – en stor styg rotte er blevet fjernet. 

Kælderen er endnu aflukket for at sikre, at der virkelig kun var én rotte. Bestyrelsen beholder derfor de indleverede nøgler for nu.
Inden mandag skriver vi, efter yderligere dialog med Københavns Kommune. ud omkring genåbning af hele kælderen. 

Da rotten længe har haft ophold i et eller flere kælderrum er der sundheds- og hygiejnemæssige forhold, som vi skal have håndteret korrekt i forbindelse med genåbning, dels for beboernes sundhed og dels for at forhindre flere rottebesøg.
Mere info følger inden mandag.

Opsummering er, at rotten er fjernet, men at kælderen forsat er lukket indtil videre information gives i løbet af weekenden.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen

OBS: rottesagaens fortsættelse

Kære beboere,

Vi er nu klar til at give operation “kom af med alle rotterne” endnu et forsøg!

Dette kommer til at foregå på onsdag d. 12 fra kl 11.00.

Kælderen er lukket indtil I hører nærmere!

Til de berørte beboere, som endnu ikke har afleveret nøgle til deres kælderrum: I bedes lægge en nøgle i postkassen ved ejendomskontoret (eller postkassen i gården) vedlagt en seddel med navn, adresse og kælderrumsnummer. Nøglen skal afleveres senest på tirsdag d. 11 kl 19.00

De kælderrum, vi ikke har nøgler til er vi nødsaget til at åbne alligevel, da vi SKAL have alle tomme på samme tid. Det vil derfor, vil være en stor hjælp for os at have alle nøgler.

På forhånd tak for hjælp og forståelse!

Mange hilsner fra bestyrelsen

Opdatering på rottesag

Kære beboere,

Som I måske har bemærket, har der i dag været gang i at tømme kælderen, for at finde den endnu tilbageværende rotte.
Vi må desværre meddele, at det efter ihærdige forsøg, ikke er lykkedes, at komme problemet til livs ved dagens forsøg.

Dette betyder, at kælderen stadig er lukket!

En enkelt positiv ting ved dagens forsøg er, at der er fundet adskillige tegn på, hvor rotten befinder sig, så man nu har en stærk formodning om, hvor den er. Det betyder dog også, at der skal skrappere midler til.

Københavns Kommune vil nu sætte en ny dato snarest muligt, hvor man vil gøre endnu et forsøg. Vi holder alle beboere opdaterede herom.

For de berørte beboere, som ikke har nået at indlevere nøgler til kælderrum til dagens forsøg, er der derfor stadig mulighed for at aflevere nøgle. Læg den i postkassen ved ejendomskontoret (eller postkassen i gården), og skriv hvilken adresse + kælderrum nøglen hører til.
De allerede indleverede nøgler er i bestyrelsens varetægt.

Bestyrelsen har de største forhåbninger om, at sagen snart kan afsluttes.
Alle beboere er som altid velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com, hvis der skulle være spørgsmål.

Venlige valgdagshilsner fra Bryggervangens Bestyrelse

Kælderrum 47-60

Kære beboere med kælderrum 47-60

Vi har fået et “hul” i et skadesservice firma kalender og kan få tømt kælderrummene på onsdag d. 5/6-19 fra kl. 8 af, så derfor har vi brug for jeres nøgle til jeres kælderrum.

I bedes lægge dem i postkassen ud til gaden ved ourøgade 33 ejendomskontor, i en kuvert eller pose med en seddel, hvor der står hvilken nr kælderrum i har, samt en adresse på jeres lejlighed, så vi kan lægge nøglen tilbage i jeres postkasse, når vi har sat tingene ned igen.

Nøglerne skal senest være afleveret onsdag d. 5/6-19 7:30.

Mvh

Viceværten

Containere i gården

Kære beboere

Grundet nedbrud på Københavns affaldsservice biler, er der ikke blevet afhentet affald i ejendommen. Derfor opfordrer vi til at i strækker den en smule med at gå ned med jeres affald, så containerne ikke bliver alt for fyldt eller affaldet bliver stillet ved siden af.

Mvh

Viceværten

Update Porten

Kære beboere

Vi har haft et firma ude, der desværre ikke kunne lave porten, grundet gitteret var for tungt.

Vi har kontakt til et andet firma, som kigger på den i næste uge.

Vi opfordrer til at alle stadig sørger for at porten er lukket inden vi forlader ejendommen.

Mvh

Viceværten

Husk at vise hensyn

Kære beboere,

Sommeren er kommet.
Det betyder, at gården bliver brugt flittigt og vi kan nyde vores dejlige altaner.
Det er skønt!

Men husk nu at vise hensyn til naboerne og sørg for at overholde foreningens husorden. Det betyder bl.a. at der skal være stille, og det derfor ikke er tilladt at spille høj musik, efter klokken 23. 

Vi beder alle beboere om at overholde reglerne for vores fælles arealer. Læs venligst om husordenen her:

Hilsen fra Bestyrelsen