Varmeproblemer

Der er pt. problemer med varmen i hele ejendommen. Dette skyldes en reparation på centralvarmeanlægget som har forsaget luft og snavs i hele varmesystemet, akkurat som vi oplevede det sidste år da Aros byggede på taget. Vi er opmærksomme på problemet og forsøger at løse dette hurtigst muligt.

Beboerne opfordres til at kontakte viceværten omkring problemets omfang og kan evt. selv forsøge at lukke luft ud af radiatorerne, for at se om det skulle have en gavnlig effekt.

Tilføjelse til ordensregler på ejendommen

Efter et par episoder i de nye 5.-salslejligheder, har bestyrelsen i samråd med Aros præciseret et par ting, der selvfølgelig gælder for hele ejendommens beboere.

Det er helt og aldeles forbudt at stå på altanen og tisse ned i gården.
Det er ligeledes forbudt at smide genstande fra altanerne ned i gården, og det er også vigtigt at der ikke kommer genstande i tagrenden. Vær omhyggelig med at der ikke ligger ting på altanen der kan smutte ud under værnet.

Resultat af brugerundersøgelse

I perioden den 7. december til den 7. januar har bestyrelsen afholdt brugerundersøgelse på hjemmesiden.

46% fandt nemt det de søgte.
8% fandt det de søgte, men ikke helt nemt.
42% kiggede forbi, for at se om der var noget nyt
4% fandt ikke hvad de søgte da informationen ikke findes på siden.
0% opgav at finde hvad de søgte.

Udbetaling af penge

Det er endelig lykkedes, at afslutte de tinglysningsmæssige ekspeditioner, således, at en del af salgsprovenuet fra salget af loftsarealer hermed kan udbetales. Det blev på generalforsamlingen 08. februar 2007 besluttet, at udbetale 6.250 kr. pr. fordelingstal.

Som nævnt i nyhedsbrevet september 2007, har en del ejere optaget lån uden respektklausul. Dette har medført store forsinkelser og udgifter for foreningen. De direkte advokatomkostninger til AROS´ advokat udgør kr. 50.000, som bestyrelsen har vedtaget at opkræve hos de ejere, som har optaget lån uden respektklausul. Der er optaget 49 lån, som efterfølgende er blevet relakseret. Den gennemsnitlige udgift har derfor været 1.020 kr. pr. hæftelse, som således vil blive fratrukket udbetalingen hos de pågældende. Det har af rentabilitetsgrunde har været overvejet ikke at opkræve ekstraudgifterne, men da foreningen har modtaget en liste med de enkelte hæftelser gennemføres opkrævningen som oprindeligt planlagt.

Spørgsmål til udbetalingen? Kontakt Advokaternes Ejendomsadministration.

Tidligere indlæg: Continue reading “Udbetaling af penge”

Aconto betaling for vame

Den 10. juli sendte Advokaternes Ejendomsadministration et brev ud til alle ejere sammen med årets varmeopgørelse. Heraf fremgik det, at de ejere der fik en efteropkrævning på mere end 1.000 kr., ville få sat deres acontobetaling op.

Acontobetalinger beregnes på baggrund af tidligere års forbrug. Når forbruget overstiger indbetalingen med et større beløb, reguleres acontobetalingen så den svarer til det reelle forbrug.

Ny procedure for lukning af skakter

På grund af for meget administration med den gamle ordning, har bestyrelsen vedtaget nye regler for affaldsskakterne. Fremover vil skakten blive øjeblikkeligt lukket i 2 måneder ved enhver overtrædelse.

Alle skakter bliver dags dato åbnet – vi håber meget på at det ikke bliver nødvendigt at lukke dem straks igen.

Se mere information om affaldshåndtering, storskrald m.v. her.

Tyveri i vaskekælderen

Grundet en del tyveri af tøj i vaskekælderen, vil låsen i døren blive skiftet, så gadedørsnøglen ikke længere passer dertil. Adgang til vaskeriet vil fremover kun kunne ske med vaskekortet i kortlæseren, som er placeret ved siden af dørhåndtaget.

Dermed vil kun vaskeriets bruger have adgang til vaskeriet og forhåbentlig vil det komme tyveriet til livs.

Kælderrum

Det er desværre et stigende problem, at beboere efterlader møbler, vaskemaskiner, flyttekasser m.v. på fællesarealerne i kælderen.

Det må understreges, at der ikke må efterlades nogen form for ting andre steder, end i de kælderrum som alle beboere har til rådighed.

Såfremt der kortvarigt er behov for yderligere plads, kan der laves en særaftale med viceværten.