Varme på 5. sal

Til orientering ved vi at der har været nogle problemer ekstraordinært på 5. sal, da vi startede centralvarmesystemet op i sidste måned.

5. sal er ikke som sådan berørt af den nye rørføring eller varmecentral. Men da entreprenøren har skulle flytte nogle rør og slanger fra det ene anlæg til det andet, så kan det ikke undgås, at der har kunnet komme luft i systemet.

Lejlighederne på 5. sal har en såkaldt ” automatisk udluftnings ventil”, men af forskellige årsager, som feks kalk eller for meget “luft” – har de ikke fungeret optimalt.

Det er aftalt at Entreprenøren Finn L. Davidsen kontaktes, når der måtte være et problem med varmen – også på 5. sal.  Bestyrelsen har ligeledes aftalt med Finn L. Davidsen, at man tager bestik af situationen induviduelt. Er det noget som kan laves i den enkelte lejlighed, så gør man det, og er ventilen defekt vil den blive skiftet ud af Finn L. Davidsen.

Dvs. er der problemer med varmen – også hvad angår 5. sal – så bedes man tage fat i entreprenøren Finn L. Davidsen, kontakt person: Thomas Pedersen 22 10 14 73
Der vil tage bestik af situationen og få løst problemet på bedste vis, og hurtigst muligt.

Dog er det altid vigtigt – spec. for 4. sal’s lejlighederne – at få luftet ud i radiatorerne, da der ofte kan være luft i rørene.