Forårsrengøring i opgangene

Efter kælderen nu har været og stadigvæk er i fokus, arbejder vi os langsomt op i opgangene. I ugen efter påske vil vores opgange få ny glans. Der er bestilt ekstra rengøring samt en opskuring af linoleumsgulvene.

Rengøringen vil gå i gang straks efter påske. Vi beder alle beboere, om at fjerne dørmåtter og deslige i de første uger efter påsken, således at arbejdet kan udføres uden gener. Vi forventer at rengøringen er afsluttet d. 20. april.

Skulle måtter og andre genstande ikke været fjernet, når arbejdet påbegyndes, vil det blive anbragt under trappen mod kælderen, hvor det kan afhentes af rette ejermand.

I håb om at, få slettet de sidste spor fra håndværkerne i opgangene – ønsker vi alle en god påske.

Røg alarmen gik af idag

I formiddags gik røgalarmen af i alle opgange på ejendommen.

Der var ikke tale om røg eller brand, men derimod en kortslutning på det strømrelæ alarmen er koblet på.

Er du i tvivl om hvad du skal gøre i tilfælde af at alarmen går af kan du læse mere her

Varsling af periodisk lukning af kælderarealer & affaldsskakter

Til ALLE bebeoer,

Det store skridt er maling af kælderens gulvarealer. Som tidligere udmeldt, vil gulvet i kælderen blive repareret efter såvel skybrud m.v., og da dette er et større arbejde, har vi valgt at dele kælderen op i 4 afsnit.

Der varsles hermed periodisk aflukning af kælderen som følger:

HELE UGE 16 – fra mandag d. 16.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 22.04.2012Kælderen under HELE BRYGGERVANGEN og frem til vaskeriet dvs. TIL OURØGADE 21 vil være AFLUKKET.  
– Kælderrum nr. 106 til og med nr. 161
– indgang til vaskeri via Ourøgade 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 17 – fra mandag d. 23.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 29.04.2012
Kælderen under OURGØGADE 23 og frem TIL OURØGADE 33 & SANKT KJELDS GADE 23 vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 30 til og med nr. 105
– indgang til vaskeriet via Ourøgade 21
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 18 – fra mandag d. 30.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 05.05.2012
Kælderen under HELE SANKT KJELDS GADE samt kælderen ved VARMECENTRALEN vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 1 til og med nr. 29
– indgang til vaskeri via Ourøgade 21 og 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

Husk det er muligt, at få malet gulvet i sit kælderrum, hvis det er ryddet og tilgængeligt (dvs. låst op).

Da vi desværre ikke har ekstra kælderrum til rådighed, er det ikke muligt at tilbyde alternativ opbevaring uden for rummene. Hvis man ønsker hele gulvarealet i sit kælderrum malet, er man derfor nødsaget til at flytte tingene op i lejligheden eller til en ekstern plads.

Flyt venligst alle genstande fra fællesarealet (det er alligevel ikke tilladt, og koster os alle sammen kun tid, kræfter og penge at få fjernet).

BEMÆRK afsnittet vil være aflåst i perioden !

Affaldsskaterne for det givne afsnit vil være lukket i perioden. Det vil ikke være muligt at kunne komme ned i kælderafsnittet / kælderrummene mens arbejdet forestår.
Vi beklager den ulejlighed det måtte give for selv at bringe affaldet ned i containerne, men håber at alle beboere bliver glade for de nye og flotte kælderarealer som det resultere i, og henstiller samtidig alle til at passe godt på vores ejendom og ikke mindst kælderen samt respektere de gældende regler.

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig god påske til alle.

Bestyrelsen

Varsling af periodisk lukning af VASKERI d. 28. marts 2012

Da væggene i fællesvaskeriet vil blive malet, er vi desværre nødsaget til at holde det lukket en enkelt dag.

VASKERI – LUKKET onsdag d. 28. marts fra. kl 06.00 til kl. 20.00

Sørg for at have afhentet vasketøjet aftenen før og vær opmærksom på at væggene måske ikke er helt tørre præcis kl. 20.00

Vi ser frem til igen at have et flot vaskeri og beder samtidig alle om at passe godt på det.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kælderen i fokus

Til ALLE beboere.

Efter en turbulent tid med såvel skybrud og mange håndværkere samt skidt og snavs i kælderen, er det nu ved at være tid til at få glans over vores ejendom igen. Derfor oplyser vi allerede nu om, at der i perioder frem til Generalforsamlingen vil være 2 malere i kælderen, som forestår arbejdet med at male væggene samt ordne gulvet efter skybruddet m.v. Kælderen vil blive delt op i 4 afsnit, der hver vil være lukket (helt lukket – uden mulighed for at kunne komme til eget kælderrum) i ca en uge.

Dette er for at få den bedst mulige behandling af gulvarealet. De givne tidspunkter varsles snarest såvel på hjemmesiden, som opslag i opgangene. Der er også mulighed for at få repareret gulvet i de enkelte kælderrum. Her gælder følgende 2 punkter:

1) Ryd gulvarealet i dit kælderrum. Det er muligt, at man blot får malet det første stykke af sit kælderrum, det gælder blot at arealet skal være ryddet og gerne fejet. (man kan evt skubbe genstande om baggest i kælderrummet)

2) Sørg for at døren til kælderrummet er åben, så maleren kan komme ind. Døren skal være åben fra den dag, hvor maleren skal påbegynde arbejdet i det pågældende afsnit af kælderen.

Såfremt der ikke er tilgang til rummet eller arealet ikke er ryddet, vil der ikke blive foretaget malerarbejde af rummet – ej heller på et senere tidspunkt! NB selve afsnittet vil være aflåst i perioden.

Til orientering kan vi oplyse, at alle vægge omkring fællesarealet samt vaskeriet vil blive malet. Gulvet vil blive slebet og efterfølgende grundet og malet med betonmaling. Der er ikke tale om epoxy-maling, men en slidstærk betonmaling. Vi vil efterfølgende få udleveret en del maling, så skulle der være beboere, der selv ønsker at male deres kælderrumsareal, vil det være muligt at få udleveret den samme slags betonmaling ved at henvende sig til Bestyrelsen (der kræves ikke særlige åndedrætsværn ell. ligende).
Det er bemærket, at der (igen) står genstande i mellemgangene, vi henstiller til at dette fjernes af rette ejermand hurtigst muligt. Som nævnt ved tidligere episoder, så koster det kun spildtid og penge, hvis andre skal gøre det. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne tingene fra fællesarealerne uden ansvar. Arbejdet med at male væggene påbegyndes snarest, vær derfor opmærksom på skiltning om “ny malet”.

Vi ser frem til, at vi sammen skal nyde vores fine kælder og appellere til at alle beboer vil være med til at holde orden og passe på kælderen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Områdefornyelse – ydre Østerbro

I forbindelse med byfornyelsesprojektet der er igang her i kvarteret, skla der til at fortages en lille undersøgelse om de beboere der bor i området og deres holdning til, og viden om, klimaforandringer. Samt hvordan man kan sikre byen mod de påvirkninger forandringerne vil medføre.

Skulle du været interesseret i at sætte dig præg på udviklingen af kvarteret kan du tage kontakt til Pernille Andersen på: pernille@miljopunkt-osterbro.dk .

Hvis du vil læse mere om område fornyelsen kan du kigge på denne hjemmeside.

GENERALFORSAMLING – sæt X i kalenderen d. 26. april 2012

For god ordens skyld informere Bestyrelsen hermed om, at Ejerforeningens årlige Generalforsamling bliver d. 26. april kl. 18.00.

Traditionen tro bliver generalforsamlingen afholdt i et telt i haven, hvor vi samtidig vil sørge for lidt at drikke og efterfølgende en pølse på grillen.

FORSLAG til generalforsamlingen er allerede velkomne nu, man behøves ikke vente til sidste øjeblik .-)

Vel mødt – hilsen Bestyrelsen