Vaskeri Maskine 2 & 3 – Laundry room machines 2 & 3

Maskine 2 & 3 er ude af drift – der er et problem med strømmen til maskinerne som en elektriker skal komme og se på. Vi ved endnu ikke hvornår maskinerne er tilbage i drift, men vi forventer det er inden for de næste par dage. Maskinerne er tømt for vand og åbnet, så de der har tøj i maskinerne nu kan afhente deres tøj.

Når maskinen er åben for reservation igen er maskinen tilbage i drift.

_____________________________________________________

Machine 2 & 3 are out of order – there’s a problem with the electricity to the machines  which an electrician must come and fix. We do not yet know when the machines are back in operation, but we expect it within the next few days. The machines are emptied and opened, so they who have clothes in the machines can pick up it up.

When the machine is open for booking again, the machine are back in operation.

REMINDER – HUSK ….

at aflevere nøglen i den sorte postkasse i gården, hvis du ikke selv kan være hjemme…

VIGTIGT – IMPORTENT

TIL ALLE BEBEOER I OURØGADE 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29.

Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til ALLE lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Til alle beboerer i Ourøgade 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29. Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til alle lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vaskeri

Maskine 3 er nu repareret.

 

Som udgangspunkt fungere en maskine når den kan reserveres.

Vi bestræber os på at lukke maskinerne så snart vi får en fejlmelding på dem og får bestilt en teknikker. Når teknikeren har været her bliver maskinen åbnet igen – så den kan tages i brug med det samme efterfølgende.

For at dette skal fungere har vi brug for i gør os opmærksomme på fejl ved at skrive til vaskeri@bryggervangen.com

Dørpumpe – Sankt kjelds gade 25

Kælderdøren er nu repareret og har fået ny dørpumpe – med en såkaldt
klik-åbning. Dvs. døren kan holde sig selv, når man forsigtigt åbner den
helt.

Dette tiltag er sket, efter at døren gentagne gange er blevet repareret som
følge af, at den er blevet holdt åben med en cykelslange og dermed blevet
skæv.

Vi beder derfor om, at klik-funktionen fremover benyttes, hvis man
ønsker at holde døren åben i længere tid.

Med venlig hilsen
Viceværten

Fyringssæsonen er alligevel ikke helt slut

Det har været kutyme, at der er blevet lukket for varmecentralen d. 1. maj, hvilket der også er blevet i år – specielt ovenpå weekendens udfordringer med alt for varme rør.

Bestyrelsen har fået flere henvendelser på, om der ikke er mulighed at få genåbnet for varmen, da sommeren og den varme årstid lader vente på sig.

Vi arbejder på sagen og har idag været i kontakt med Finn L. Davidsen som forestår serviceaftale og løbende vedligehold af varmecentralen, og som har lovet at vende tilbage snarest muligt.

Vi har valgt at åbne op for varmen igen til aften, men vil ikke love at den vil være konstant, da vi som sagt har haft nogle problemer med varmecentralen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen