Rotte nyt

Vi arbejder fortsat på at fange rotten. Vi prøver nu et sidste tiltag. Forsøget kører de næste 2 uger. Hvis det heller ikke lykkedes skal samtlige rum tømmes i området, ét efter ét.

Det gør sig gældende for: fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23.

– Af samme årsag er skaktene fortsat lukkede.

Vi anbefaler på det kraftigste at, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt. Hermed kan rottefængeren nemmere komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.

Har man fodder eller lign. til husdyr i sit kælderrum bedes dette fjernet, da det kan være fødekilde for rotten.

Tilmed bedes du informere viceværten hvis du har eller har haft foder liggende inden for de sidste 2 måneder. Hermed kan vi indskrænke fødekilden til rotten.

Henvend dig venligst til: vicevaert@bryggervangen.com

 

 

Rotte-nyt

Rotten er desværre ikke fanget endnu.

Affaldsskaktene fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23 er derfor fortsat lukkede.

Vi arbejder på at få fanget rotten hurtigst muligt.

Da næste skridt er at kælderrummene skal gennemsøges for rotten, anbefaler vi, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt, så det er rottefængeren kan komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.

 

Har du kælderrum nr. 54?

Har du kælderrum 54? Så kontakt venligst bestyrelsen hurtigst muligt på bestyrelse@bryggervangen.com.

Vi har akut behov for adgang da regulatoren til varmen i Ourøgade 29 TH sidder i kælderrum 54.
Og da varmen ikke virker i Ourøgade 29 TH har vi behov for adgang til kælderrummet, da VVS’eren skal ind og justere på regulatoren.

Høre vi ikke noget fra ejeren af kælderrum 54 inden tirsdag aften ser vi os nødsaget til at klippe låsen – ejerforeningen dækker selvfølgelig omkostningerne til en ny lys af samme type. Dette er af hensyn til de beboere i Ourøgade 29 TH som står uden varme.

Opdatering på kælderen

Efter at have haft besøg af rottefængeren, er vi blevet bedt om at lukke affaldsskakterne i den del af kælderen, hvor rotten befinder sig.

Vi skal nu have rengjort affaldsskakterne og sat fælder op i skakterne. Hvis det ikke lykkedes med fælderne skal hele kælderen gennemgåes, rum for rum.

Vi håber ikke at det kommer så vidt, men vil blot informere om, at det kan komme til at være nødvendigt at bede om nøgler til kælderrum.