Affaldsskaktene er genåbnet

Rotten er fanget og er død. Vi kan derfor genåbne affaldsskaktene fra Ourøgade 23 til Sankt Kjelds Gade 23. De er genåbnet idag.

Husk retningslinjerne for brugen af affaldsskaktene:

Affaldsskakter

Skakten må kun bruges til forsvarligt indpakket husholdningsaffald i moderate mængder. Posen skal være forsynet med en solid knude inden den nedkastes, således affaldet bliver i posen – selv efter fald fra 4. sal.

Ingen skarpe eller spidse genstande må kastes i skakten, da de laver hul i skaktposen i kælderen. En buket visne blomster er fx en spids genstand. Aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser og pizzabakker må ikke kastes i skakten. Porcelæn, flasker, marmelade- eller rødbedeglas må ikke kastes i skakten. Flydende affald, ildelugtende affald, fordærvede madvarer og bleer må ikke kastes i skakten.

Så er rotten død

Fælderne skal, efter anvisning fra Københavns Kommune, stå lidt tid endnu så vi sikrer os
at der ikke er flere rotter.

Skakterne bliver åbnet i starten af uge 4.

Vi beklager de gener det har måtte medføre og takker for jeres tålmodighed.

Med venlig hilsen

LenKon I/S (Viceværter for E/F Bryggervangen)

1. års gennemgang for nye vand- og varmeinstallationer

Det er nu ca. 1 år siden at etablering af nye vand – og varmeinstallationer blev afsluttet. Som tidligere udmeldt vil der være en såkaldt 1års gennemgang af anlægget.

I den forbindelse, vil vores rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner bede dig om at anføre eventuelle fejl eller mangler på det skema, som er afleveret i alles postkasser i dag fredag d. 4/1-2013. Skemaet bedes udfyldt og afleveret i den sorte postkasse i gården, Ourøgade 33, senest:

Tilbagemeldingsfrist:  Tirsdag d. 15/1 2013

Såfremt der ikke er noget at bemærke bedes skemaet alligevel afleveret med afkrydsning i: intet at bemærke.

Gennemgang af arbejderne finder sted d. 22/1 2013 mellem kl. 8.30 -11.30

Hvis du har påtalt fejl eller mangler på skemaet, bedes du enten være hjemme eller forinden have afleveret en nøgle i den sorte postkasse i gården, Ourøgade 33. Husk at markere nøglen med nøjagtig angivelse af adresse.

Istandsættelse af flere opgange

Som besluttet på sidste års generalforsamling, vil bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange. I starten af 2013 renoveres i alt 4 trappeopgange. Arbejdet påbegyndes i uge 2 og forventes at være færdigt inden marts. Det vil omhandle:

Ourøgade 23, 31 og 33

Sankt Kjelds Gade 29

Der vil blive malet vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre til og med 5. sal. Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet, at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i ejerforeningen. Kontakt evt. firmaet LenKon for et tilbud – se kontaktinformation på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet, hvor arbejdet udføres, og at man passer på ikke at støde ind i den våde maling; altså viser ekstraordinært hensyn.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat.

Godt nytår!

Bestyrelsen ønsker såvel ejere som lejere på Ejendommen et rigtig godt nytår. Tak for året der rundede af med et brag – specielt en stor tak til alle jer, som har givet en hjælpende hånd til såvel fælles arbejdsdag, som når vi har haft brug for lidt ekstra hjælp med ekstraordinære opgaver rundt om på vores fælles ejendom.

Vi sætter stor pris på det konstruktive samarbejde og glædes over hver dag, at komme et skridt videre med de mange opgaver vi gerne vil løse.

Snart skal vi i gang med 1 års gennemgang af vores fælles rørprojekt. Det betyder, at det er sidste mulighed for at melde ind såfremt, der skulle være fejl på det udførte arbejde. Hold derfor øje med yderligere information om, hvordan du kan melde ind, som vil blive lagt på WWW i nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen har vi også på plads i det nye år – sæt derfor allerede nu X i din nye kalender. Torsdag d. 18. April 2013 – som vanligt vil generalforsamlingen finde sted i vores fælles have.