Information efter vandskade i kælderen

Nu er der renset op efter vandskaden ved hjørnet Sankt Kjelds Gade/Ourøgade. Vi er desværre ikke sluppet helt billigt.

Der er kommet vand i el-installationerne i kælderen, og det er derfor ikke muligt at tænde den sikringsgruppe, der styrer lyset i kælder og opgange, samt strømmen til dørtelefonerne og porten. De berørte opgange er Ourøgade 27 til 33 og Sankt Kjelds Gade.

Affugterne står nu og kører på fuld kraft i kælderen, og vi håber, de kan afhjælpe problemet. Hvis ikke må vi få en elektriker til at gå installationerne igennem mandag.

Indtil da anbefaler vi, at man tager en lommelygte med i kælderen, hvis man skal derned i mørket.

Til alle beboerer i Ourøgade 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29. Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til alle lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilstoppet faldstamme Ourøgade 23 & 29

Vi kan desværre konstatere at køkken faldstammen har været tilstoppet omkring 3. sal både i Ourøgade 23 & 29.

Det betyder at beboerne fra 3. sal og op efter har fået afløbs vand og andet godt fra faldstammen i deres køkkenvaske.

 

Problemet er midlertidigt blevet afhjulpet ved at en VVS’er har været og prikke hul på denne prop der har siddet i faldstammen. Dette er dog kun en midlertidig løsning.

Der er derfor behov for at få en slamsuger ud, og rense hele faldstammen.

Dette sker på onsdag d. 5/10-2011 Fra kl. 10 – vi regner med de er færdige omkring kl. 16 senest.

For at kunne rense faldstammen, har man behov for adgang til alle lejligheder, for at sikre sig, at der ikke sprøjter en masse vand m.m. ud fra faldstammen i køkkenet.

Vi beklager dette annonceres med så kort varsel – men dette er et relativt akut problem, som også skal løses akut.

 

Ourøgade 23:

Da håndværkerne alligevel har adgang til jeres lejligheder bliver der ikke behov for en ekstra indsamling af nøgler.

Ourøgade 29:

Vi beholder jeres nøgler fra rørprojektet indtil faldstammen er renset, og vil umiddelbart derefter vil nøglerne blive tilbageleveret.

 

Der er ikke noget i vejen for man er hjemme i tidsrummet.

 

Har man spørgsmål kan man skrive til bestyrelse@bryggervangen.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen