Varme og termostater

Vedrørende de nye radiatoranlæg har rådgivende ingeniør oplyst følgende:

Det vigtigste er, at man kan opretholde den ønskede rumtemperatur som sædvanligvis er på 20 -22 grader. Du skal indstille ventilen således at dette opnås.

Husk en rumtemperatur måles typisk ved feks, at ligge et termometer på et spisebord midt i rummet. (ikke ved at hænge et termometer op på en ydervæg)

Temperaturen på radiator er helt iorden såfremt den er varm i toppen og kold i bunden. Det betyder nemlig, at returvandet som sendes tilbage til varmecentralen er afkølet meget, hvilket er udtryk for god udnyttelse af fjernvarmen.

Manglende varme i radiator på grund af luft forekommer normalt kun på øverste etage (4. sal.). Beboerne på 4. sal har fået udleveret en nøgle for udluftning af radiatorer.

For rigtig indstilling af termostatventiler henvises til følgende illustration fra Danfoss:
 

Nøgleudlevering

Så er stort set alle nøgler nu returneret i de enkeltes postkasser. Skulle det ske, at du af en eller anden grund har fået en nøgle, som ikke tilhører dig, bedes du venligst og hurtigst muligt træffe henvendelse til Bestyrelsen.

Ligeledes hvis du mangler at få din kælderrumsnøgle, forsøger vi også her at være behjælpelige – evt. må vi foranledige en ny hængelås til dig.

Desværre har vi enkelte nøgler i det aflåste nøgleskab, hvor mærkaten på nøglen er faldet af, hvorfor vi ikke har mulighed for at se, hvem den rette ejermand er. I begge tilfælde gælder det, at du træffer henvendelse til Bestyrelsen på:

 bestyrelse@bryggervangen.com

Venligst husk at påføre mailen dit navn og adresse samt kælderrumsnr. For henvendelser vedr. nøglerne holder Bestyrelsen åbent på ejendomskontoret mandag d. 20. feb. og igen d. 27. feb. mellem kl 19.00 – 20.00. 

Udlevering af kælderrumsnøgler

Da der stadig mangler arbejder i enkelte kælderrum – se venligst opslag af d.d. vedr. manglende adgang til enkelte kælderrum – kan vi desværre endnu ikke afslutte rørprojektet i kælderen.

Derfor afventer vi færdiggørelse af de manglende kælderrum, inden endelig udlevering af kælderrumsnøgler kan finde sted.

Så snart der er skaffet adgang til de sidste kælderrum og arbejdet er udført, vil kælderrumsnøgler blive tilbage leveret.

Vi beklager, at måtte udsætte tilbagelevering af nøgler. Men desværre, er der stadig rum, som endnu ikke har kunnet blive færdige.

Er dit rum med på listen – venligst tag aktion hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HASTER – VIGTIGT – IMPORTANT “KÆLDERRUM”

På dagens byggemøde og mangelgennemgang af kælderen, blev det konstateret at følgende kælderrum endnu ikke er helt færdig isoleret (rør/rørinstallationer).

Desværre er de fleste af kælderrummene fyldt op, så håndværkerne ikke kan komme til rør/rørinstallationer – hvorfor de bedes ryddet, således at der kan arbejdes på installationerne. Udover det mangler vi også stadig nøgler til nogle rum.

 Det drejer sig om følgende kælderrums-nr:

(Adr. som står efterfølgende, er de adresser som Bestyrelsen har registret på det enkelte rum).

 1     Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 5. Sal – påsætning af kapper på ventiler / tilgang ryddes !

6     Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 2. T.v. – påsætning af kapper på ventiler / tilgang ryddes !

7     ­Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 2. T.h. – påsætning af kapper på ventiler / tilgang OK.

17   Adr.: Sankt Kjelds Gade 27, 1. T.v. – Nøgle mangler / tilgang ryddes !

38   Adr.: Sankt Kjelds Gade 23, 2. T.v. – Tilgang ryddes (blot kuffert) !

39    Adr.: Sankt Kjelds Gade 23, 2. T.h.         – Tilgang ryddes !

45    Adr.: Ourøgade 33, 5. Sal – Tilgang ryddes !

49    Adr.: Ourøgade 33, 1. T.v. – Tilgang ryddes !

76    Adr.: Ourøgade 27, 5. Sal – Tilgang ryddes !

81    Adr.: Ourøgade 27, 2. T.h. – Tilgang ryddes !

88    Adr.: Ourøgade 25, 4. T.h. – Nøgle mangler / Tilgang ryddes !

158           Adr.: Bryggervangen 16, 1. T.v. – tilgang ok (huller v. mur bliver rep.)

159 Adr.: Bryggervangen 16, 1. T.h. – Tilgang ryddes !

 

Det er vigtigt, at ovenstående kælderrum ryddes således, at håndværkerne kan komme til rørene.  Dette skal ske INDEN TORSDAG d. 9. februar kl. 8.00.

Manglende nøgler kan afleveres i den sorte postkasse i gården ved ejendomskontoret – senest torsdag morgen kl. 8.00 (Nr. 17 – 88) ellers vil låsen atter blive klippet!

Vi henstiller til tidligere skrivelser om, at kælderrum med rørinstallationer skal være tilgængelige frem til rørprojektets afslutning.

Såfremt rummene ikke er ryddet således at håndværkerne kan arbejde ved rørinstallationer, vil dette blive gjort af eksternt firma, og vil blive pålagt som ekstra omkostning på rørprojektet. Ting flyttes / fjernes uden ansvar.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vejret giver vores dørpumper udfordringer

Vores dørpumper lider i det kolde vejr. Dvs. selve pumpefunktionen fungere ikke helt optimalt, når det er så ekstraordinært koldt.

Derfor henstiller vi alle med-beboere til at være ekstra opmærksom på, at alle døre lukkes ordentligt, således at udbudende gæster ikke får lejlighed til at besøge vores ejendom / gård.

Det gælder især ved den stor port fra gaden mod gården ved Sankt Kjelds Gade, samt alle kælderdøre -såvel mod gården som til gaden.

På forhånd tak for den fælles hjælp.

Misbrug af affaldsskakter i Ourøgade 23, 25 & 31

Affaldsskakten er gentagende gange blevet misbrugt, da der er kastet følgende ned i affaldsskakten:

•    Store mængder aviser/reklamer
•    Hele poser mel, sække kartofler mv.
•    Pizzabakker og andet pap

Det er umuligt for os at tømme skaktposerne når I fylder ovenstående i skakten. Husk venligst på at det er mennesker der tømmer jeres skrald i skakten, ikke maskiner!
Næste gang retningslinjerne for brugen af affaldsskakten ikke overholdes vil skakten blive lukket i 4 uger.
Med venlig hilsen
Viceværten

 

Retgningslinjer for brugen af affaldsskakten:
Skakten må kun bruges til forsvarligt indpakket husholdningsaffald i moderate mængder. Posen skal være forsynet med en solid knude inden den nedkastes, således affaldet bliver i posen – selv efter fald fra 4. sal.
Ingen skarpe eller spidse genstande må kastes i skakten, da de laver hul i skaktposen i kælderen. En buket visne blomster er fx en spids genstand. Aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser og pizzabakker må ikke kastes i skakten. Porcelæn, flasker, marmelade- eller rødbedeglas må ikke kastes i skakten. Flydende affald, ildelugtende affald, fordærvede madvarer og bleer må ikke kastes i skakten.

 

Tak for hjælpen!

Kære med-beboere.

En stor tak for et godt samarbejde. Trods kort varsel fra ISTA / Clorius vedrørende opsætning af nye varmemålere, lykkedes det i fællesskab at få adgang til 142 ud af de i alt 150 lejligheder, som skal have monteret de nye varmemålere.

De sidste 8 lejligheder vil blive kontaktet direkte af ISTA / Clorius.

Vi ved det har været en turbulent tid med nøglekoordineringer og adgang til såvel lejligheder samt kælderrum. Men her skal lyde en særlig tak for hurtigt reaktion.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opfølgning på varmemålere – fredag d. 3/2

For de beboere, som ikke har haft mulighed for at være hjemme eller aflevere en nøgle til lejligheden, således at ISTA kunne påmontere nye varmemålere, er der organiseret en opfølgningsdag.

ISTA vil komme igen fredag d. 3. februar – har du ikke mulighed for at være hjemme, er der mulighed for at aflevere nøglen til lejligheden i den sorte postkasse i gården ved ejendomskontoret. (gerne i den allerede udleverede lille brune kuvert fra ISTA/Clorius – Husk at påført navn og adresse)

Deadline for nøgleaflevering er fredag d. 3. Feb. kl. 8.30

Alle lejligheder skal have en varmemåler – de lejligheder, som endnu ikke har målere påmontoret, vil stadig blive beregnet for varmeforbrug ud fra et grad-dags system, som ISTA Clorius står for.

NB. 5. sal’s lejlighederne er ikke berørt af den nye påmontering, da her allerede er installeret nye målere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen