Opdatering på kælderen

Efter at have haft besøg af rottefængeren, er vi blevet bedt om at lukke affaldsskakterne i den del af kælderen, hvor rotten befinder sig.

Vi skal nu have rengjort affaldsskakterne og sat fælder op i skakterne. Hvis det ikke lykkedes med fælderne skal hele kælderen gennemgåes, rum for rum.

Vi håber ikke at det kommer så vidt, men vil blot informere om, at det kan komme til at være nødvendigt at bede om nøgler til kælderrum.

Adgang til kælderrum i forbindelse med rottefangst

Da vi onsdag får besøg af rottefængeren, vil vi meget gerne have mulighed for at kunne komme ind i følgende kælderrum: 30-44

Vi beder derfor beboere til de nævnte kælderrum om at aflevere en nøgle inden onsdag den. 31/10 om morgen kl. 8:00 i den sorte postkasse i gården. Nøglen vil blive leveret tilbage om aftenen samme dag.

Hvis der ikke er afleveret nøgle til et kælderrum, som rottefængeren skal ind i, vil låsen blive klippet. Ejerforeningen vil selvfølgelig i sådanne tilfælde sætte en ny lås på, og aflevere nøglerne i beboerens postkasse.

Reparation og vedligeholdelse af kældernedgange i gården

Som allerede oplyst, senest i vores nyhedsbrev, er det besluttet, at vores kældernedgange i gården skal istandsættes. Arbejdet påbegyndes i uge 32 og forventes at tage ca. 4-6 uger.

Det er aftalt med firmaet, Omega Byg, som forestår opgaven, at der først må påbegyndes ophugning af beton osv., efter kl. 8.00 om morgenen. Der arbejdes normalt i tidsrummet mandag – fredag fra kl. 7.00 til kl. 15.00.

Der henstilles til, at der ikke står cykler eller andre genstande i vejen for arbejdet.

Vi beklager allerede nu de gener, som projektet måtte give. Det er desværre et nødvendigt onde for at vi kan vedligeholde vores fælles ejendom.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fællessøndag

Som tidligere udmeldt, har vi sat et X d. 29. juli 2012 i kalenderen til en fælles arbejds-søndag omkring vores fælles ejendom.

Vi planlægger at starte kl. 14.00 og kigge lidt på de ting, vi i fællesskab kunne gøre en indsats overfor. Sidst på eftermiddagen tænder vi op i grillen og der vil være lidt fællesspisning for dem, der måtte have lyst.

For at kunne planlægge hhv alt maden, så vil det være fint med en kort mail, hvis du har lyst til at deltage.

Mail: bestyrelse@bryggervangen.com

Glæder os til at se Jer – vi mødes i haven.

Varme sommerhilsner Bestyrelsen

Affald – Brugt “genstand” i haven

I den sidste tid har vi appelleret til at bla. forældre hjælper der børn med at passe på vores grill-område og haven i det hele taget. Nu vil vi også bede voksne mennekser om at huske på, at der er børn i haven samt at vi ikke ønsker at bruge haven som en slags skraldspand for ting som er brugt.

For er godt en lang histore kort; der lå brugt kondom i haven ! Dette er ikke morsomt for hverken børn, ejendomsservicefunktionen eller andre der ønsker at benytte haven til mere hensigtsmæssige forlystelser.

Benyt venligst skraldespande / container til affald.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Workshop omkring byfornyelse

For snart 10 år siden blev Østerbro lovet et kulturhus som man kender det fra mange andre bydele ex Vesterbro, Islands Brygge osv. Østerbros kulturhus skulle placeres på Hans Knudsens Plads/Beauvais grunden, men man fandt aldrig pengene til det, så indtil nu er det ikke blevet til noget. Nu har Borgerrepæsentationen besluttet at etablere et kulturhus ved Kildevældsskolen, så nu går det pludseligt stærkt.

Kommunen (Områdefornyelsessekretariatet) har derfor inviteret alle interesserede til en workshop på mandag fra 18-22 på Kildevældsskolen. Her er frit slag til at komme med forslag til, hvad et kulturhus skal kunne og hvilke aktiviteter vi efterspørger i området. Så hvis du er interesseret i at have en stemme i byfornyelsesprojektet, er det her du skal møde op.

Med venlig hilsen

Byfornyelses-arbejdsgruppen

Dørpumpe – Sankt kjelds gade 25

Kælderdøren er nu repareret og har fået ny dørpumpe – med en såkaldt
klik-åbning. Dvs. døren kan holde sig selv, når man forsigtigt åbner den
helt.

Dette tiltag er sket, efter at døren gentagne gange er blevet repareret som
følge af, at den er blevet holdt åben med en cykelslange og dermed blevet
skæv.

Vi beder derfor om, at klik-funktionen fremover benyttes, hvis man
ønsker at holde døren åben i længere tid.

Med venlig hilsen
Viceværten

Vil du være med til at forny hjørnet ved Bryggervangen 12?

Vi har en nyetableret arbejdsgruppe, der har til formål at komme med et forslag til udnyttelse af trekanten på fortorvet ved Bryggervangen 12.

Ejerforeningen har besluttet at støtte projektet økonomisk, og målet er samtidig at få penge fra Københavns Kommunes Områdefornyelse på Ydre Østerbro, så vi kan få et lækkert gademiljø.

Vi har frie hænder til at finde på, og du kan være med til at tænke ud af boksen. Du kan være både ejer eller lejer – og det eneste krav for at deltage er engagement og et ønske om at gøre noget godt for vores gade. Kunne det være noget for dig, så send en mail til bestyrelse@bryggervangen.com eller læg en seddel i min postkasse (Ourøgade 23, 3. th).

Arbejdsgruppen forventer at holde sit første møde tirsdag d. 29. maj kl. 18-19. På mødet vil jeg fortælle lidt om rammerne for projektet, og vi skal lige hilse på hinanden og tale om nogle indledende idéer til udnyttelsen.
Hvis du har lyst, kan du læse mere om områdefornyelsen her: hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Thordal-Christensen
Ourøgade 23, 3. th

Kælderen i fokus

Til ALLE beboere.

Efter en turbulent tid med såvel skybrud og mange håndværkere samt skidt og snavs i kælderen, er det nu ved at være tid til at få glans over vores ejendom igen. Derfor oplyser vi allerede nu om, at der i perioder frem til Generalforsamlingen vil være 2 malere i kælderen, som forestår arbejdet med at male væggene samt ordne gulvet efter skybruddet m.v. Kælderen vil blive delt op i 4 afsnit, der hver vil være lukket (helt lukket – uden mulighed for at kunne komme til eget kælderrum) i ca en uge.

Dette er for at få den bedst mulige behandling af gulvarealet. De givne tidspunkter varsles snarest såvel på hjemmesiden, som opslag i opgangene. Der er også mulighed for at få repareret gulvet i de enkelte kælderrum. Her gælder følgende 2 punkter:

1) Ryd gulvarealet i dit kælderrum. Det er muligt, at man blot får malet det første stykke af sit kælderrum, det gælder blot at arealet skal være ryddet og gerne fejet. (man kan evt skubbe genstande om baggest i kælderrummet)

2) Sørg for at døren til kælderrummet er åben, så maleren kan komme ind. Døren skal være åben fra den dag, hvor maleren skal påbegynde arbejdet i det pågældende afsnit af kælderen.

Såfremt der ikke er tilgang til rummet eller arealet ikke er ryddet, vil der ikke blive foretaget malerarbejde af rummet – ej heller på et senere tidspunkt! NB selve afsnittet vil være aflåst i perioden.

Til orientering kan vi oplyse, at alle vægge omkring fællesarealet samt vaskeriet vil blive malet. Gulvet vil blive slebet og efterfølgende grundet og malet med betonmaling. Der er ikke tale om epoxy-maling, men en slidstærk betonmaling. Vi vil efterfølgende få udleveret en del maling, så skulle der være beboere, der selv ønsker at male deres kælderrumsareal, vil det være muligt at få udleveret den samme slags betonmaling ved at henvende sig til Bestyrelsen (der kræves ikke særlige åndedrætsværn ell. ligende).
Det er bemærket, at der (igen) står genstande i mellemgangene, vi henstiller til at dette fjernes af rette ejermand hurtigst muligt. Som nævnt ved tidligere episoder, så koster det kun spildtid og penge, hvis andre skal gøre det. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne tingene fra fællesarealerne uden ansvar. Arbejdet med at male væggene påbegyndes snarest, vær derfor opmærksom på skiltning om “ny malet”.

Vi ser frem til, at vi sammen skal nyde vores fine kælder og appellere til at alle beboer vil være med til at holde orden og passe på kælderen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Områdefornyelse – ydre Østerbro

I forbindelse med byfornyelsesprojektet der er igang her i kvarteret, skla der til at fortages en lille undersøgelse om de beboere der bor i området og deres holdning til, og viden om, klimaforandringer. Samt hvordan man kan sikre byen mod de påvirkninger forandringerne vil medføre.

Skulle du været interesseret i at sætte dig præg på udviklingen af kvarteret kan du tage kontakt til Pernille Andersen på: pernille@miljopunkt-osterbro.dk .

Hvis du vil læse mere om område fornyelsen kan du kigge på denne hjemmeside.