GENSTANDE I KÆLDEREN v. Ourøgade Nr. 29, 31 & 33

Igen har vi problemer med, at der opbevares genstande – herunder møbler og deslige  – i mellemgangen i kælderen.

Tingene har stået der i flere uger. Vi har i Bestyrelsen håbet på, at der ville være en ærlig ejermand, som uden opfordring ville sørge for, at tingene blev fjernet.

Der er gentagnede gange tidligere gjort opmærksom på, at det på ingen måde er tilladt at opbevare ting i mellemgangene.

Igen igen beder vi om at møblerne bliver fjernet hurtigst muligt – og senest torsdag d. 5. Januar inden kl. 12.  Hvis dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at bede et eksternt firma om at varetage opgaven, hvilket igen vil gå ud over vores fælles omkostninger !!

PS der er storskrald d. 6. Januar om morgenen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

E/F BRYGGERVANGEN

Byttehjørnet lukker!

Bestyrelsen har besluttet at lukke byttehjørnet.

Dette skyldes dels at der adskillige gange er blevet stilt ting der nede, som ikke hører til i Byttehjørnet – og som derfor koster ejerforeningen penge i form af afskaffelse af genstandende.

Det skyldes også at vi har modtaget flere henvendelser fra beboere omkring Byttehjørnet, som er generet af det store misbrug af Byttehjørnet.

 

Byttehjørnet lukkes d. 21/10-2011.

Så er den gal igen igen…!

Igen er der nogen i vores ejerforening som ikke har fulgt reglerne for stor skrald.

Vi som bestyrelse føler ellers at vi gør en del for at informere om reglerne omkring storskrald.

Bare fordi skrald er stort betyder det ikke det er storskrald.

Her er Københavns Kommunes defination af stor skrald – og det er KUN det der bliver afhentet –  det er derfor også kun det der må stilles i Storskrald skuret!

• Møbler
• Madrasser
• Gulvtæpper
• Plastrør uden pvc
• Brædder uden imprægnering
• Cykler, mærket: „Fjernes af renovatør“
• Vinduesglas, forsvarligt emballeret
• Byggeaffald fra ‘gør-det-selv-arbejde
*)Dog ikke brokker af mursten, tagsten,
beton og lignende, sanitetsudstyr,
tagplader, jord/sten/grus som skal på
genbrugsstationen.

Denne gang er der henkastet flyttekasser, papkasser og meget andet som IKKE hører til i storskralds skuret.

Har man dårlig samvittighed opfordrer vi til at man går ned og retter op på fejlen, ved at få smidt pap m.m. over i passende containere.

Vi skal gøre opmærksom på at hver gang disse regler ikke overholdes koster det ejerforeningen en ekstra udgift da vi derfor er nødt til at hyre et eksternt firma til at komme og sortere affaldet, så vores renovationsfirma afhenter storskraldet.

Og denne gang er ikke en undtagelse.

Så er den gal igen…!

Endnu en gang er der stilt møbler i byttehjørnet. Dette er ikke tilladt!

Er man i tvivl om hvilke regler der er for byttehjørnet kan man se dem her.

De møbler der er stilt ned i byttehjørnet skal fjernes inden ugens udgang, ellers vil der blive bestilt et ekstern firma til at komme og flytte møblerne op til storskrald. Hvilket vil påfører ejerforeningen en unødvendig ekstra omkostning.

Er du den der har stilt de møbler man kan se på dette billede? Bedes du gå ned og bærer møblerne op til stor skrald. 

Hynder og hyndeboxe

Efter en dejlig eftermiddag i haven, har vi nu – med stor hjælp fra frivillige beboer – fået både hynder og hyndebokse til vores fælles have – Tak for hjælpen til de som hjalp til, det varmede bestyrelsen, at mærke, der også er hjælp og gå-på-mod til.

Alle kan benytte hynderne –  havemøblerne og grill. Men sørg venligst for at rydde op efter dig, hynderne tilbage i boksen – og efterlad det, som du selv gerne vil modtage det. Venligst sørg for at aske kommer i den askespand, som står ved siden af grillene – og skrald i skraldecontainer.

Med ønsket om en fortsat god sommer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Møbler og genstande i mellemgang – efter ca. 6 uger uden respons, nu et nødråb!

Til rette vedkommende

Møbler/genstande i kælderens mellemgang bedes fjernet inden onsdag d. 22. juni 2011 – kl. 15.00(der afhentes storskrald fredag d. 24. juni i gården ved cykelskuret!)

Hvis de ikke er fjernet inden ovennævnte tidsfrist, vil et eksternt firma skulle varetage opgaven. En ekstra omkostning, der vil blive pålagt ejendommen og vores fællesudgifter !!

Vi minder endnu engang om, at det ikke er tilladt at opbevare genstande i mellemgangene…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Husk porten

Da vi på det sidste har fået henvendelser om gårdporten, der har stået åben, beder vi til, at folk hjælper med at holde porten lukket. Porten skal altid være lukket, og må således ikke “låses fast”, sådan at den permanent er åben.

Der har været personer i gården, som har udvist en besynderlig adfærd. De er ligefrem kommet tilbage, selv om de er blevet bedt om at forlade gården. Endvidere har der været sat tape over låsen, så den ikke har kunne låse korrekt.

Vi håber derfor, at alle vil hjælpe med at holde porten lukket, så vi ikke får nogen uheldige situationer, hvor ting forsvinder fra gården – eller det der er værre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fastelavn

Et brag af en Fastelavnssøndag den 6. marts 2011 kl. 16:00

Traditionen tro holder beboerforening Fastelavnsfest for børn, andre barnlige sjæle. I den anledning byder vi på varm kakao, the, og/eller kaffe samt en dejlig Fastelavnsbasse.

Der vil komme et opslag i opgangene så man kan melde sig til.

Husk at ryde op efter dig selv

I vores fælles kældergang ved siden af vaskeriet. Ourøgade (omkring nr. 19 og 21) – er der stablet en masse ting op.

Efter godt en uges opmagasinering i mellemgangen, har vi sammen med varmemesteren tilladt os at kigge i sagerne. Der er bla. fundet personlige papirer med navnet Asger Markus Mortensen. Vi er pt ikke bekendt med dette navn på ejendommen.

Men opfordringen går på, at den rette ejermand hurtigst muligt får tingene på rette plads – om det være sig, skrald, storskrald eller kælderrum.

De personlige papirer kan hentes/udleveres ved henvendelse til Bestyrelsen. Er tingene ikke fjernet inden weekenden – må vi af vores fællesudgifter betale for at få ryddet op.

 

Der ligger også en reol på hjørnet af Ourøgade og Bryggervangen. Er der nogen der efter en uges tid skulle have fået kræfter til at bære den hele vejen hen til storskrald ville det være velset.