Vis ejendommen frem

Kom med og se ejendommen fra en ny side, når vi går en tur på ejendommens fællesarealer og får en snak om, hvordan vi som fællesskab har indrettet os, så der er plads til alle. Hvis du er ny beboer på ejendommen har du sikkert en masse spørgsmål og rundturen er en oplagt mulighed for at få svar på dem.

Mød os den første onsdag i hver måned kl. 19.30 foran Ourøgade 31.

Vi ses!

Ny asfalt på Bryggervangen

Bryggervangen har efterhånden mange dybe huller og vi har nu fået et påbud fra kommunen, der påbyder nyt slidlag (ny asfalt) på hele vejen fra den lille rundkørsel ved Australiensvej til den store rundkørsel ved Skt. Kjelds Plads. Vejen er en privat fællesvej, hvilket betyder, at de tilstødende matrikelejere skal dele udgiften til istandsættelsen. Det samlede arbejde er anslået til at beløbe sig til ca. 850.000 kr, hvoraf vi skal bidrage med ca. 65.000 kr.

Bestyrelsen har haft en tæt dialog med Københavns Kommune om blandt andet fordeling af udgifterne, da vi mente, at vores genboer (SuperBest og Dagrofa) ifølge deres beregninger skulle bidrage med en urimelig lille andel. Kommunen har efter længere forhandlinger givet sig en smule svarende til en besparelse på ca. 10.000 kr.

Vejen skulle gerne få ny asfalt på inden udgangen af året. I den forbindelse er der blevet ansøgt om skråparkering på en strækning af Bryggervangen. Det er ejendommen med møntvaskeriet der har ansøgt om pladserne. Ejerforeningen Bryggervangen er i den forbindelse blevet hørt og vi har ikke haft nogle indsigelser.

Nyt fra haven

Sandkassen har fået nyt låg til stor glæde for mange. Vi håber nu, at det bliver lettere at komme til sandkassen selvom man kun er én voksen til at fjerne låget. Den nye konstruktion er dog ikke så stærk som den gamle, så hjælp til at holde den fin og hel ved ikke at lade dit barn gå på presseningen – det kan den ikke holde til.

Kenno maler plankeværket. Af hensyn til planterne tager han det i etaper, så ex. plankeværket ind til naboejendommen først males, når bladene er faldet. Det er længe siden plankeværket har fået træbeskyttelse, og det suger godt. Kenno har indtil videre brugt 40 liter! Og forventer at skulle bruge yderligere 20 liter før han er færdig. Farven er valgt i samarbejde med vores to havepiger med henblik på, at planteværket skal falde i med omgivelserne og ikke være dominerende i synsfeltet i forhold til træer og planter.

Plads i barnevognsrum

Pr. 1. oktober frigives de fire pladser i barnevognsrummet, så det er ved at være tid til at fordele dem igen til småbørnsforældre på ejendommen. Da vi kun har 4 pladser, kan vi ikke garantere, at alle kan få plads dernede, så i tilfælde af stor søgning, trækker vi lod. Hvis du er interesseret i en plads dernede, kan du sende en mail eller lægge en seddel i Kennos postkasse inden 15. september 2010. På den måde vil vi kunne fordele pladserne i god tid inden af- og udlevering af nøgler.

Til jer, der har haft plads i barnevognsrummet i denne periode: Husk at aflevere nøglen, så de næste kan få glæde af pladsen med det samme 🙂

Ny asfalt på Bryggervangen

Københavns Kommune varsler, at Bryggervangen skal have nyt slidlag (asfalt) i løbet af sommeren.

Vi må som bestyrelse medgive, at vejen som helhed har taget stor skade af det hårde vejr, som denne vinter har budt på, og det derfor er påkrævet at få lappet hullerne.

Lige netop den del af vejen, der ligger ud for vores ejendom, har klaret sig nogenlunde, fordi vi i november 2009 lappede huller i forbindelse med, at vi alligevel fik ordnet Ourøgade.

Bryggervangen har status som en privat fællesvej, hvilket betyder, at Ejerforeningen Bryggervangen skal bidrage økonomisk til arbejdet i fællesskab med de øvrige matrikelejere, der støder op til vejen.

Indsigelse
Ifølge den nuværende fordelingsnøgle skal vores ejerforening bidrage med knap 8% svarende til ca. 70.000 kr.

Bestyrelsen har valgt at gøre indsigelser mod fordelingsnøglen, da vi ikke mener, at den tager højde for de forskellige matrikelejeres brug af vejen – SuperBest og Dagrofa skal tilsammen kun betale ca. 24% (dvs. tre gange vores andel), hvilket ikke står mål med det høje antal vareleverancer, kundekørsler m.v. Desuden skal man tænke på, at lastbiler slider 1.000 gange så meget på asfalten som almindelige personbiler.

Nye regler for barnevognsrum

Bestyrelsen har besluttet, at der skal nye regler for brug af barnevognsrummet ved porten i gården. Det skyldes, at vi har fået et par henvendelser fra beboere, der ønsker at bruge rummet, men det er allerede fyldt op. Da vi ikke har overblik over, hvem der på nuværende tidspunkt har adgang til det, benytter vi udskiftning af lås i rummet som en lejlighed til at få overblik over det.

Barnevognsrummet må fremover kun bruges af folk, der aktivt bruger barnevognen. Derfor skal vi have tømt ud i rummene for at sikre, at det netop kun er ”aktive” barnevogne, der tager pladsen.

Rummet vil blive tømt den 31. marts 2010. De barnevogne, der ikke er afhentet inden denne dato, vil blive opbevaret i to måneder hos viceværten (til og med den 31. maj), hvorefter de vil blive givet til velgørenhed.

Continue reading “Nye regler for barnevognsrum”