AFHENTNING AF OVN & PETROLEUM FOR INTERIMISTISK VARME

For de berørte opgange hhv. de enkelte beboer, der har modtaget skrivelse om interimistisk varme, er der mulighed for at afhente ovn/petroleum på ejendomskontoret på følgende tidspunkter:

MANDAG d. 3. oktober – kl. 21.30 til kl. 22.00

TIRSDAG d. 4. oktober – kl. 7.15 til kl. 7.45

MANDAG d. 10. oktober – kl. 19.00 til kl. 20.00

TIRSDAG d. 11. oktober – kl. 7.15 til kl. 7.45

Vi vil løbende holde hjemmesiden www.bryggervangen.com opdateret for nye datoer/tidspunkter. Dog henstilles det til, at hvis man ønsker en ovn, bedes den afhentet snarest muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Så er den gal igen igen…!

Igen er der nogen i vores ejerforening som ikke har fulgt reglerne for stor skrald.

Vi som bestyrelse føler ellers at vi gør en del for at informere om reglerne omkring storskrald.

Bare fordi skrald er stort betyder det ikke det er storskrald.

Her er Københavns Kommunes defination af stor skrald – og det er KUN det der bliver afhentet –  det er derfor også kun det der må stilles i Storskrald skuret!

• Møbler
• Madrasser
• Gulvtæpper
• Plastrør uden pvc
• Brædder uden imprægnering
• Cykler, mærket: „Fjernes af renovatør“
• Vinduesglas, forsvarligt emballeret
• Byggeaffald fra ‘gør-det-selv-arbejde
*)Dog ikke brokker af mursten, tagsten,
beton og lignende, sanitetsudstyr,
tagplader, jord/sten/grus som skal på
genbrugsstationen.

Denne gang er der henkastet flyttekasser, papkasser og meget andet som IKKE hører til i storskralds skuret.

Har man dårlig samvittighed opfordrer vi til at man går ned og retter op på fejlen, ved at få smidt pap m.m. over i passende containere.

Vi skal gøre opmærksom på at hver gang disse regler ikke overholdes koster det ejerforeningen en ekstra udgift da vi derfor er nødt til at hyre et eksternt firma til at komme og sortere affaldet, så vores renovationsfirma afhenter storskraldet.

Og denne gang er ikke en undtagelse.

Så er den gal igen…!

Endnu en gang er der stilt møbler i byttehjørnet. Dette er ikke tilladt!

Er man i tvivl om hvilke regler der er for byttehjørnet kan man se dem her.

De møbler der er stilt ned i byttehjørnet skal fjernes inden ugens udgang, ellers vil der blive bestilt et ekstern firma til at komme og flytte møblerne op til storskrald. Hvilket vil påfører ejerforeningen en unødvendig ekstra omkostning.

Er du den der har stilt de møbler man kan se på dette billede? Bedes du gå ned og bærer møblerne op til stor skrald. 

Vedrørende kælderrum 87 & 88

Vores håndværkere har behov for at få adgang til kælderrum 87 og 88 igen, for de kan færdig gøre rørarbejdet i det område.

Ejerne af disse rum bedes derfor aflevere en kopi af deres nøgle i den sorte postkasse i gården.

Senest søndag d. 18 september kl. 20!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen E/F Bryggervangen

AFHENTNING AF OVN & PETROLEUM FOR INTERIMISTISK VARME

For de berørte opgange hhv de enkelte beboer, der har modtaget skrivelse om interimistisk varme, er der mulighed for at afhente ovn/petroleum på ejendomskontoret på følgende tidspunkter:

MANDAG d. 19. September – kl .18.30 til kl 19.30

TIRSDAG d. 20. September – kl. 7.30 til kl. 8.00

 MANDAG d. 26. September – kl .18.30 til kl 19.30

TIRSDAG d. 27. September – kl. 7.30 til kl. 8.00
Vi vil løbende holde hjemmesiden www.bryggervangen.com opdateret for nye datoer/tidspunkter. Dog henstilles det til, at hvis man ønsker en ovn, bedes den afhentet snarest muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fælles søndag

I går fik vi afholdt fælles søndag, med stor succes.

Der var et stort fremmøde. Og vi fik ordnet rigtig mange ting på fællesarealerne. Bl.a. malet stakit, beskåret planter, ryttet ud i kælderen, ryttet byttehjørnet, skabt et planterum (trappenedgang v. O25),  bygget skelet til tag på skraldeskur og en masse andet.

I højt humør og god stemning fik vi afsluttet dagen med fællesspisning i gården.

Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte. Det var super at få jeres opbakning til dagen. Og vi håber at se jer til fremtidige fællessøndag.

Man kan se billeder fra dagen her.

Er rørprojektet fradragsberretiget? V.2

Vi har nu fået input fra en ejer i vores ejerforening, som har talt med skat omkring muligheden for at benytte fradragsmuligheden.

Og det er desværre ikke muligt i vores tilfælde at benytte fradragsmuligheden. Da det rent teknisk er ejerforeningen som får udført dette arbejde, og ikke hver enkelt ejer.

Vi kan derfor kun krydse fingre for at loven bliver ændret inden vores store rørprojekt er færdigt.

Er rørprojektet fradragsberretiget?

I bestyrelsen har vi brugt lidt tid på at undersøge regeringens boligjobplan. Det er ikke meget vi er kommet frem til, men det kan med sikkerhed siges at 160 individuelle ansøgninger om fradrag er en alt for ressourcekrævende proces, som der ikke er overskud til at håndtere i bestyrelsen. Der opfordres altså til at tage sagen i egen hånd, hvilket også er mest logisk da det jo er et personligt fradrag.
Der opfordres selvfølgelig også til vidensdeling og bestyrelsen vil være behjælpelig med at sætte information på hjemmesiden, hvis man skulle have lyst til dele sine erfaringer med sine medejere.

Fællessøndag

Blot en påmindelse. På søndag holdes der fællessøndag hvor vi, i fællesskab skal prøve at give nogle områder af ejendommen en kærlig hånd.

Vi har allerede nogle tilmeldinger, men vi håber at se endnu flere af jer – lejere som ejere.

Vi starter kl 12 og slutter af kl 18, hvor vi sørger for noget aftensmad.

Tilmelding (også aht. mad) på vores mail:

bestyrelse@bryggervangen.com .