Opgørelse over rørprojektet

Den endelige afslutning for rørprojektet er ved at falde på plads. Vi beklager, at det desværre er trukket ud, dette hovedsageligt grundet pludselige overophedninger i varmecentralen og deraf følgende ekstraarbejder.

Vi arbejder på højtryk med at få de sidste ting på plads, og da vi hurtigst muligt skal have konverteret selve “byggeprojekt-kontoen” om til det reelle “byggelån”, vil vi allerede nu give en status.

De faktiske omkostninger i alt er pt skønnet til 10,9 mill. kr.

Første udgangspunkt efter licitation var et ren bygge-budget  på 10,6 mill. kr. I dette tal var IKKE medtaget div adm. omkostninger, såsom administrator-bidrag, tilladelser, entrepriceforsikring, etablering af byggekredit, bank-omkostninger og renter m.v.  Bestyrelsen har været lidt usikre på størrelsen af disse omkostninger, men et skøn var 5-10% af byggesummen dvs. ca. mellem 700.000 kr. til 1. mill. kr.

Vi kender endnu ikke det eksakte beløb for disse såkaldte “administrative omkostninger”, da vi først kan gøre kontoen helt op, når vi ved hvor mange, der ønsker at deltage i fælleslån hhv. hvor mange, der ønsker at betale for projektet med det samme. Ydermere kender vi heller ikke de eksakte renteomkostninger på selve byggeprojekt-kontoen, da den som sagt først gøres op den dag, der konverteres til byggelån (fælleslån).

De skønnede beløb, som er udarbejdet i samarbejde med administrator og ud fra de allerede beregnede renter, er som skrevet 10,9 mill. kr.

Som besluttet på generalforsamlingen i 2010 er der hensat 2.050.000 kr til rørprojektet. Dvs. det beløb, som skal indfries / belånes vil være ca. 8,9 mill. kr.

Såfremt det skønnede beløb holder. vil udkast til opgørelse se således ud:

Pris:                                        10,9 mill. kr. (skønnet)

Hensat:                                    2,0 mill. kr.

Udgifter til fordeling:           8,9 mill. kr. (skønnet)  

E/F Bryggervangen’s fordelingstal 692

Udgift pr. fordelingstal ca. 13.500,- kr.   /   Dvs. lejligheder med fordelingstal 4 – vil have en skønnet pris på 54.000,- kr.

Administrator vil hurtigst muligt og helst i næste uge sende brev med oplæg til finansiering samt yderligere detaljer omkring fælleslån eller direkte betaling af projektet. Grunden til at Bestyrelsen vælger allerede nu, at informere på hjemmesiden og opslag er, at ejerne hurtigst muligt skal tage beslutning for, hvordan man vil betale/finansiere sin andel.

Det vil være administrator der forestår udarbejdelsen og færdiggørelsen af finansiering/betaling..

Varme – radiatorpleje

Fyrringssæsonen er nær, og radiatorne trænger derfor til at man tjekker dem igennem.

Følgende skal gøres for at sikre at radiatoren virker optimalt:

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker – Se nederst)

 

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.

Men da det kolde vejr allerede er indtruffet arbejder vi på at få åbnet helt op for varmen tidligere end d. 1/10.

 

(Lige kærvet skruetrækker)

 

 

Rotte i kælderen v.2

I dag har vi haft besøg af rottefængeren, som har sat nogle fælder op. Ved samme lejlighed bad han om at man var opmærksom på hvad man havde i sit kælderrum. Så hvis du har noget der kan kategoriseres som foder, må du meget gerne sørge for at tage dette op af dit kælderrum.

Hvis rotten ikke går i fælden

Hvis fælderne ikke virker, kan vi blive nødsaget til at gennemgå kælderen under Ourøgade 27-33. Dette vil betyde at, det kan blive nødvendigt at bede om nøgler til diverse kælderrum. Så hold dig venligst opdateret i den næste tid, så vi kan få udleveret de nøgler vi måtte have brug for, hurtigst muligt.

Såfremt vi ikke når at få nøglen, vil vi klippe låsen for at få adgang. Vi skal dog nok sørge for at sætte en ny lås op, og udlevere de nye nøgler.

Rotte set i kælderen

Der er her til aften set en rotte i kælderen foran viceværtkontoret. Så vær venligst opmærksom på at lukke døren ned til kælderen fra opgangen. Der vil blive taget kontakt til rottefængeren i morgen.

Nye vinduer i opgangene

De nye vinduer til opgangene er ankommet og arbejdet påbegyndes midt september. Vi forventer alle berørte opgange har fået nye vinduer inden udgangen af oktober.

For god ordens skyld, vil vi godt informere om, at vi stadig arbejder med at kunne få malet/istandsat så mange opgange som muligt, men prioriteringen er, at først skal de nye vinduer sættes i. De berørte opgange er:

Sankt Kjelds Gade 27 & 29 samt Ourøgade 33, 31, 29, 27 og 25

Mangler du internet?

Andels.net har været igang med en oprydning, hvilket kan betyde at du har mistet dit internet. I opstarten blev alle tilbudt en gratis prøveperiode, og det viser sig at denne periode har strækt sig lidt længere end forventet.

Så hvis du ikke har noget internet, så tjek at du rent faktisk har et abbonnement hos Andels.net. Hvis ikke kan du tilmelde dig på deres hjemmeside: Andels.net

Kælderskakterne i gården afspærres

Vi er halvvejs i projektet omkring de nye trappenedgange, og der påbegyndes støbning af nyt betonlag. Derfor vil der blive lukket helt for dørene ud mod gården. Det er meget vigtigt at man ikke bryder dette, da betonen skal tørre helt op, inden den må betrædes.

Indgang til vaskeriet: Der henstilles til, at man bruger hoveddøren fra gaden ved Ourøgade 23 & 21 – Den eneste indgang, der er åben fra gården er, Ourøgade 23.

Venligst respekter ovenstående, så vi ikke skal støbe flere gange.

Fællessøndag d. 16/9

Som tidligere udmeldt, har vi planlagt fællesdag:

SØNDAG D. 16. SEP. 2012 – kl. 13.00 i haven

Vi mødes i haven og får et par gode timer til at gå med småprojekter omkring ejendommen. Såvel ejere som lejere er velkommen, Vi afslutter med fællesspisning – medbring venligst selv tallerken, bestik og evt. et glas.

For god ordens skyld samt for indkøb af mad og drikke, vil vi bede dig sende en kort mail med tilmelding til: bestyrelse@bryggervangen.com

Vi glæder os til at se Jer!