Informations fra Københavns Kommune vedr. afstemning om Gårdprojektet (LAR)

Københavns Kommune har bedt om at vi stadig afholder deres afstemning, sideløbende med ejerforeningens egen ekstraordinære generalforsamling d. 4/12. Kommunens afstemning skal klarlægge ønsket om et LAR-projekt i hele karrén, og dækker derfor også de to andre ejendommen vi danner karré med. Beboere på ejendommen har modtaget svarkuverter i deres postkasse. Ejer ikke bosiddende på ejendommen kan give deres tilkendegivelse via nedenstående mail:

Kære ejere og beboere

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en fælles gårdhave i jeres karré. Det koster ikke noget for ejere og beboere at etablere den fælles gårdhave, men I skal betale driften af gårdhaven, når den er færdig. For at finde ud af om der er tilslutning til den fælles gårdhave, beder vi dig give din mening til kende ved at svare på denne mail.

FÆLLES GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS – JA ELLER NEJ?

Skriv dit navn, adressen på den pågældende lejlighed og dit telefonnummer samt et JA eller NEJ og send det til gaardhaver@tmf.kk.dk Du er også velkommen til at skrive eventuelle bemærkninger.

Vedhæftet er det materiale som er omdelt til de berørte lejligheder: et postkort, samt et spørgsmål-svar-ark. Tegninger og illustrationer fra projektet kan du finde på dette link:

www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver

Venlig hilsen

Københavns Kommune

Spørgsmål-Svar-Ark_Skt Kjelds_11-11-14

postkort – skt kjelds_17-11-14

Tidsplanen for det indledende arbejde med LAR

Så er der kommet dato på nogen af de vigtige begivenheder i forbindelse med vores nye gårdhave. Der vil medio april blive sendt en samlet indbydelse ud til alle tre ejendommen, men har man brug for at få markeret dagene for aktiviteter i god tid, kan du se dem her:

29. april         Kl. 17.30 – 20.30 OPSTARTSFEST for alle beboere i gården

11. maj           Kl. 11.00 – 16.00 WORKSHOP 1 – inspiration

13. maj           Kl. 17.30 – 20.30 INSPIRATIONSTUR til gårdhaver i København – cykeltur

18. maj           Kl. 12.00 – 17.00 WORKSHOP 2 – Idé og fælles frokost

15. juni          Kl. 13.00 – 20.00 WORKSHOP 3 – Byggeri og fælles aftensmad

22. juni          Kl. 14.00 – 17.00 INDVIELSE OG PRÆSENTATION AF PROTOTYPERNE for alle beboere – fælles kaffeslabberas

I materialet der kommer i midten af måneden, vil der stå meget mere om hvordan man deltager, og hvordan de næste par måneder skal forløbe.

Kommende privatarrangementer i haven

Blot til venlig information: Bestyrelsen er blevet orienteret om, at der i den kommende tid vil være et par privatarrangementer, som foregår i teltet i haven.

Der er tale om:

Lørdag den 17. august 2013
Tirsdag den 20. august 2013
Onsdag den 28. august 2013

Regler for brug af haven overholdes naturligvis – incl. oprydning.

Brev: Ønsker i en ny gårdhave?

En grøn gårdhave med træer, buske, legeredskaber og løsninger der er tilpasset de kommende års voldsommere regnskyl – betalt af Københavns Kommune. Er det noget, du synes lyder interessant?

Københavns Kommune søger en karré i jeres kvarter – også kaldet Skt. Kjelds Klimakvarter, hvor ejere og beboere vil være med til at etablere en fælles grøn gårdhave – dvs. en fuldstændig ny og grøn gårdhave, med en række regnvandsløsninger. Gårdhaven skal fungere som et godt eksempel på en klimasikret grøn gårdhave for andre boligområder i København og forhåbentlig resten af verden.

Københavns Kommune og Staten finansierer selve gårdhaven – I skal til gengæld være indstillet på at deltage i et tæt og spændende samarbejde med kommunen om at udvikle de gård- og regnvandsløsninger, som passer til netop jeres gårdhave.

I er udpeget som én ud af tre kandidater
Vi har undersøgt de mulige gårdhaver i Skt. Kjelds Klimakvarter ud fra en række parametre, der er afgørende for om de er egnede som demonstrationsgårdhave. Jeres gårdhave er udpeget som én ud af tre.

For at afklare hvilken af de tre gårdhaver, der i sidste ende er den bedst egnede, vil vi gerne tale med jer. For at blive udvalgt til projektet ønsker vi nemlig stor tilslutning blandt beboerne ligesom en række beboere skal deltage i udviklingsforløbet.

Vi håber derfor, at I vil mødes med os

Onsdag den 15. maj kl. 16.00 – 17.30 i
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Klimakvarter,
Vennemindevej 39, 2100  København Ø

Du kan læse lidt mere om projektet i denne PDF: Q & A

Istandsættelse af flere opgange

Som besluttet på sidste års generalforsamling, vil bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange. I starten af 2013 renoveres i alt 4 trappeopgange. Arbejdet påbegyndes i uge 2 og forventes at være færdigt inden marts. Det vil omhandle:

Ourøgade 23, 31 og 33

Sankt Kjelds Gade 29

Der vil blive malet vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre til og med 5. sal. Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet, at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i ejerforeningen. Kontakt evt. firmaet LenKon for et tilbud – se kontaktinformation på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet, hvor arbejdet udføres, og at man passer på ikke at støde ind i den våde maling; altså viser ekstraordinært hensyn.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat.